Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\Database\Mysql\MysqlDriver::$charset is deprecated in /var/www/vhosts/dokterveenstra.nl/httpdocs/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysql/MysqlDriver.php on line 121
Privacy Verklaring Dokter Veenstra

Privacy verklaring

Ik respecteer uw privacy en behandel uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk en uitsluitend ten behoeve van het bieden van de door u gevraagde zorg.

Hiervoor vraag ik u diverse persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Het verwerken van deze gegevens is nodig om u te kunnen voorzien van de gevraagde zorg.

Persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:

 • (Ras)
 • (Godsdienst of levensovertuiging)
 • (Seksuele leven)
 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Website

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van mijn website bijgehouden middels Google Analytics. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van Dokter Veenstra. Deze informatie kan ik niet herleiden tot een individuele bezoeker, dit betekent dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

IK heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en ben ook gebonden aan mijn beroepsgeheim. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Ook voor overleg met de huisarts of verwijzer.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Uw NAW gegevens worden digitaal uitgewisseld met de apotheker zodat die mijn recepten kan verwerken en de door mij voorgeschreven medicatie kan leveren.

Vrijwel altijd wordt gebruik gemaakt van een van de drie hierna genoemde apothekers; Apotheek Denijs  Gent (B), Sonnen Apotheke Emmerich (D) of Hahnemann Apotheek Heilo (NL).

5 Elementenleer

5 elementenleer web zonder achtergrond

Nieren

Lever

Hart

Milt

Longen

Uitleg van de energetische functies van de belangrijkste organen volgens de Chinese geneeskunde