Multiple Sclerose (MS)

Een regulier vooralsnog onbegrepen ziekte met uitvalsverschijnselen in het zenuwstelsel. Meestal beginnend met een tijdelijke uitval van het gezichtsvermogen, later gevolgd door andere symptomen zoals krachtsverlies van armen of benen, coördinatiestoornissen en gevoelsveranderingen zoals doofheid of tintelingen. Bij een agressief verloop is de uiteindelijke prognose, door toenemende uitval, slecht. Over de oorzaak wordt nog steeds gespeculeerd, overwegend wordt aangenomen dat het om een auto-immuun ziekte gaat, maar in het recente verleden zijn er ook aanwijzingen voor (een reactie op) een virale infectie gevonden.

In mijn praktijk heb ik ruim 15 jaar goede ervaringen met multiple sclerose (MS) op voorwaarde dat de ziekte niet langer dan 5 jaar bestaat. Bovendien zijn de resultaten bij vrouwen aanzienlijk beter dan bij mannen.

Zoals iedere ziekte heeft multiple sclerose ook een psychische achtergrond, of anders gezegd, er treedt eerst een energetische verstoring op voordat het tot lichamelijke verschijnselen komt. In geval van MS moduleert deze energetische verstoring in het zenuwstelsel de stof litorin (een neuropeptide). Deze stof is er hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van dat er in het zenuwstelsel uitvalsverschijnselen ontstaan waardoor functieverlies optreedt. Aanpak van het functioneren, met behulp van een homeopathisch middel, van deze stof litorin heeft in een groot aantal gevallen tot gevolg dat de uitvalsverschijnselen herstellen en er geen nieuwe periodes van terugval ontstaan.

De primaire energetische verstoring zit in de 12e energetische laag. De fysiologische vortex verloopt naar het chakra van de linkerhand en heeft als hoofdfunctie acceptatie. Bij MS gaat het vooral om het niet kunnen accepteren van een deel van jezelf. Het gaat hier vanzelfsprekend niet om dingen die we in onszelf zo bijzonder waarderen. In tegendeel, het gaat hier vrijwel uitsluitend om vervelende negatieve karaktertrekken, emoties of gevoelens die om een of andere reden niet worden geaccepteerd en daardoor ook niet geuit.

Het meest typerend karakteriseerde een patiënt van me dit nadat we de behandeling konden afsluiten: " ik ben heel blij dat ik nu al jaren geen terugval meer heb gehad, maar ik niet blij met mezelf ". Hiermee gaf ze uitdrukking aan het feit dat ze voor haar ziekte altijd lief en aardig was geweest, en dat ze nu vaak van zichzelf schrok als ze vervelend en boos haar omgeving benaderde.

De therapie bestaat uit het voorschrijven van een homeopathisch middel met een specifiek effect op het linkerhand chakra. De resultaten zijn bijzonder goed (zeker 80%!) voor vrouwen met deze aandoening waarbij de ziekte korter dan 5 jaar bestaat. Bij mannen en bij een reeds langer bestaande MS zijn de resultaten beduidend minder. Het gebruik van kruiden of acupunctuur is maar zelden nodig bij MS.

© M.Veenstra, arts

5 Elementenleer

5 elementenleer web zonder achtergrond

Nieren

Lever

Hart

Milt

Longen

Uitleg van de energetische functies van de belangrijkste organen volgens de Chinese geneeskunde