Geschiedenis en Herkomst

Acupunctuur is een 5000 jaar oude geneeswijze afkomstig uit China. Daar wordt het al eeuwenlang toegepast bij de preventie en bestrijding van lichamelijke klachten en aandoeningen. Acupunctuur is één van de eerste geneesmethoden die gebruik maakte van het elektromagnetische veld (energieveld of aura). Door de eeuwen heen zijn er talloze periodes in de medische wetenschap geweest, waarbij de elektromagnetische benadering van de mens op de voorgrond heeft gestaan. In de jaren zestig werd hier een nieuwe dimensie aan toegevoegd door Paul Nogier.

kabbala 231 lines 200pxDeze Franse arts ontdekte een methode om het elektromagnetische veld te onderzoeken. Nogier merkte dat het lichaam op het aanraken van de oorschelp reageerde met een verandering aan de polsslag. Hij noemde dit verschijnsel VAS (Vasculair Autonoom Signaal). Het ontdekken van deze methode opende nieuwe perspectieven in therapie en diagnostiek. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een nieuw vakgebied de auriculo medicinae (letterlijk oorgeneeskunde, vanwege zijn oorspronkelijke relatie met de ooracupunctuur.) Deze ‘moderne’ geneeswijze is nog volop in ontwikkeling en heeft zich vertakt in verschillende richtingen.

Zo is in de afgelopen dertig jaar door mijn vader, de arts M. Veenstra, een behandelmethode opgezet. Met behulp van de auriculo medicinae heeft hij oude inzichten uit de acupunctuur, homeopathie, boeddhisme, hindoeïsme, astrologie en Kabbala gekoppeld aan recente kennis op het gebied van de neuropsychologie, neurologie, immunologie, endocrinologie en neurofysiologie. Deze koppeling van oude en nieuwe kennis heeft geleid tot een beeld van het elektromagnetische veld waarmee in deze praktijk gewerkt wordt.