Tarieven

Per 1 januari 2016 zijn de tarieven verlaagd:

    • Eerste Consult: € 104,-
    • Herhalingsconsult: € 52,-
    • Anti rook therapie: € 52,-

Ik verzoek u elke betaling contant af te rekenen, want ik beschik niet over een pinautomaat. U krijgt een betalingsbewijs dat U kunt opsturen naar de ziektekosten verzekering. Afhankelijk van de dekking van de verzekering krijgt u een deel of het hele bedrag vergoed. Veel verzekeringen zijn de laatste jaren overgegaan tot het vergoeden van een steeds lager dagtarief. Hierdoor krijgt u relatief minder vergoed van een eerste bezoek. Een oplossing voor u is dat het eerste consult in tweeën wordt gedeeld. Dit betekent dat u op twee verschillende dagen komt in plaats van op een dag. U krijgt dan een betere vergoeding. Wilt u hier gebruik van maken, dan dient u dit tevoren wel duidelijk met mij af te spreken in verband met de planning van de agenda. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars.