Effect van de behandeling

Na verloop van tijd zullen de klachten verminderen. Hoe snel dit zal gaan is afhankelijk van een aantal factoren: Hoe lang de lichamelijke klachten al bestaan. Hoe lang de achterliggende spanningsvelden al aanwezig zijn. Maar ook hoe u reageert op de behandeling. Dit kan voor iedereen anders zijn. Soms hebben reacties een vrij heftig verloop. Hieronder volgt een beschrijving van de meest voorkomende mogelijkheden. Meestal verloopt het met meer of minder heftige reacties. Vooral in het begin van het gebruik van de homeopathische middelen, maar ook telkens weer bij wisseling van de verdunning. Meestal zijn het verergeringen van bestaande klachten. Vaak ook komen oude klachten, die bestonden voor het begin van de huidige klachten, terug. En tot slot zijn het vaak emotionele reacties, welke voorheen onderdrukt zijn. Meestal bestaan deze emoties uit angst, maar ook andere reacties zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld woede of verdriet. De uiteindelijke uitwerking van deze manier van reageren is gunstig en de therapie hoeft in principe niet langer te duren. Definitieve vermindering van de klachten, zonder noemenswaardige terugval, treedt echter pas in 9 maanden na het starten van de eerste behandeling. Bij 30 - 40 % van de patiƫnten treedt verbetering vrijwel vanaf het begin van het dieet en homeopathische middel in. Na 2 tot 3 maanden heeft de patiƫnt al het gevoel volkomen genezen te zijn. Echter als op dit moment de therapie onderbroken wordt komen de klachten geleidelijk weer terug. Ook al hebt u dus geen hinderlijke klachten meer de therapie moet toch geheel worden afgemaakt. De behandeling bestaat uit gemiddeld 5 bezoeken aan de praktijk verspreid over een periode van anderhalf jaar.