Behandeling

De lichamelijke klachten die ontstaan zullen zich op iemands zwakke plek tot uiting komen. Erfelijke factoren, zoals het niet goed verdragen van bepaalde voeding, spelen een grote rol in het bepalen van iemands zwakke plek. Het vaststellen van voedingsintolerantie(s) is dan ook onderdeel van de eerste behandeling. Het onderzoek dat ik doe is afwijkend van het normale medische onderzoek. Een regulier werkzame arts zal u lichamelijk onderzoeken en dit eventueel uitbreiden met chemisch bloedonderzoek of gebruik maken van radiodiagnostische hulpmiddelen om de achtergrond van uw klachten in kaart te brengen. In deze praktijk zult u vooral onderzocht worden op het elektromagnetisch functioneren. Na een intake zal worden gekeken naar de algehele conditie van het elektromagnetische veld. Verstoringen en blokkades in het elektromagnetische veld worden opgespoord. De achtergrond van deze spanningen zal met u worden besproken, waarna er voor een behandeling wordt gekozen. De behandeling zal in eerste instantie bestaan uit een aangepast dieet, in combinatie met een homeopathisch middel of acupunctuur. Er wordt naar gestreefd om het dieet in de loop van driekwart jaar te versoepelen.