Homeopathie bij kinderen

Als je kind ziek is, niet lekker in zijn vel zit of als je kind ergens last van heeft, dan wil je als ouder het liefst daar zo snel mogelijk iets aan doen. Lang niet altijd biedt de reguliere zorg een bevredigende oplossing. De reguliere zorg is puur gericht op symptoombestrijding. Oplossingen worden meestal gezocht in chemische medicatie, vaak met bijwerkingen. Zelden is goed onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten bij kinderen van deze chemische medicatie. Naar de oorzaak van de klachten wordt niet gekeken. Gelukkig zijn er alternatieven. Zoals de behandeling die dokter Veenstra aanbiedt.

Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen en baby's slaat de behandeling van dokter Veenstra goed aan. Zelfs wanneer onduidelijk is waar de klachten vandaan komen, zoals bij hele jonge kinderen, kan dokter Veenstra de oorzaak achterhalen en de problemen verhelpen.

"Bij kinderen geef ik meestal de voorkeur aan een homeopathische behandeling. Kinderen reageren vaak al heel goed op een homeopathisch middel. Acupunctuur is niet nodig."

De reden dat kinderen ontvankelijk zijn voor een homeopathische behandeling komt doordat kinderen nog volop in de groei zijn. Hun klachten bestaan minder lang en patronen zijn minder vastgeroest. Hierdoor zijn de klachten vaak makkelijker te herstellen dan bij volwassenen. Met homeopathie wordt je kind sterker, komt hij/zij meer in balans en de klachten verdwijnen.

Het voordeel  van een homeopathisch geneesmiddel is dat er geen bijwerkingen zijn. Homeopathische geneesmiddelen kunnen prima naast reguliere medicatie gegeven worden. Uiteindelijk is het vaak mogelijk om de reguliere medicatie af te bouwen. Dit gebeurt altijd in overleg met u en/of de behandelend arts.

Dokter Veenstra heeft veel ervaring met de behandeling van kinderen. Je kunt  bij dokter Veenstra terecht voor de behandeling van de volgende klachten.

  • Psychische klachten: Slaapproblemen (nachtmerries), zindelijkheidsproblemen (bedplassen, broekpoepen), eetproblemen (obesitas, anorexia, boulimia), angst (paniekaanvallen, overafhankelijkheid, verlatingsangst, onzekerheid, faalangst, stotteren), depressie
  • Gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen: leerproblemen (dyslexie, dyspraxie), obsessief en compulsief gedrag, Gilles de la Tourette, concentratieproblemen (ADD), drukke kinderen (hyperactiviteit, ADHD), opstandige kinderen, agressiviteit, contactproblemen (Syndroom van Asperger, Autisme, PDD-NOS), ontwikkelingsstoornissen
  • Chronische klachten: slechte weerstand, chronische verkoudheid, astma, allergie, eczeem, obstipatie, groeipijn, epilepsie, obesitas, maag- en darmziekten, haaruitval (alopecia), achterblijven in lichamelijke ontwikkeling
  • Subacute klachten: verkoudheid, aften, luieruitslag, darmkrampen, hoofdpijn, hooikoorts, overgeven, bronchitis, waterwratjes, migraine, last met tanden krijgen, ziekte van Pfeiffer, oorontstekingen

Bij kinderen vanaf tweeënhalf jaar wordt het energieveld op dezelfde manier onderzocht als bij volwassenen. Bij baby's en hele jonge kinderen wordt het energieveld indirect onderzocht, omdat ze niet lang genoeg stil kunnen liggen. Hiervoor heb ik een druppeltje bloed nodig. Voor het onderzoek krijgen ze een klein prikje in een vinger. Dit doet geen pijn.


Psychische klachten

Slaapproblemen

Slaapproblemen kunnen veel oorzaken hebben. Sommige kinderen vallen niet goed in slaap, andere worden na een korte slaap weer wakker of worden moe wakker. Andere kinderen worden wakker van nachtmerries. Nachtmerries komen voornamelijk voor bij kinderen die onzeker of angstig zijn of die een (soms onbekende) traumatische ervaring hebben gehad. In de slaap is er dan een onbewuste herbeleving van de gebeurtenis of emotie.

Doorslaap problemen zijn vaak het gevolg van een verkeerde verhouding tussen REM slaap en non-REM doordat de REM slaap niet goed op gang gebracht wordt. Hier spelen de neurotransmitters acethylcholine en substance p een grote rol. Met behulp van een homeopathisch middel kun je de REM slaap stimuleren, waardoor je dieper en effectiever gaat slapen.

Inslaap problemen ontstaan door te veel denken, piekeren. Behandeling is gericht op het versterken van het 3e chakra en de milt energie. Hierdoor leer je beter los laten en minder in het hoofd zitten. Ook deze oorzaak voor vermoeidheid is goed te behandelen met een homeopathisch middel.

Bij nachtmerries moet vooral de angstverwerking met een homeopathisch middel gestimuleerd worden.

Zindelijkheidsproblemen ( bedplassen, broekpoepen)

Tot een bepaalde leeftijd (5-7 jaar) is het nog niet zindelijk zijn normaal. De nachtelijke zindelijkheid komt meestal het laatst. Het is ook normaal dat een kind onder stress een tijdelijke terugval kan hebben. Dit is nog geen aanleiding tot zorgen. Als zindelijkheid wel langer duurt dan normaal dan speelt een verstoring in de vasopressine (antidiuretisch hormoon) en daaraan gekoppeld de nierenergie altijd een rol. Vasopressine is verantwoordelijk voor het concentreren van de urine, zodat het lukt om de hele nacht droog te blijven. Met name emotionele spanning blokkeert deze stof. Onverwerkte angst is meestal de achterliggende oorzaak. Waardoor bedplassen kan optreden.

Ook bij ontlastingsverlies spelen emotionele spanningen een rol. De anussfincter kan verkrampt raken bij emotionele spanning. Waardoor de controle hierover verloren gaat. Je hoeft je niet altijd bewust te zijn van deze achterliggende spanningen, soms zitten de emotionele spanningen ver weggestopt en zijn ze onbewust aanwezig.

Behandeling van zindelijkheidsproblemen is gericht op het stimuleren van het verwerken van de achterliggende emotionele spanningen met een homeopathisch middel.

Eetproblemen (obesitas, anorexia, boulimia)

Echte eetproblemen ontstaan meestal pas bij kinderen die al wat ouder zijn. Bij baby's en peuters kan echter ook de eetlust verstoord zijn. Vooral spugen bij baby's komt nogal eens voor. Energetisch is er vrijwel altijd sprake van een zwakke miltenergie. Meestal wordt dit veroorzaakt door verkeerde voeding (meestvoorkomende is melk). Maar de miltenergie raakt ook verzwakt door teveel in je hoofd zitten en piekeren. Dit kan spanning van het kind zelf zijn, maar bij baby's kan dit ook spanning zijn die ze overgenomen hebben van anderen (ouders).

Bij peuters en kleuters kan ook vraatzucht optreden met obesitas tot gevolg. In de voeding speelt een suikerovergevoeligheid meestal een rol vaak in combinatie met een geblokkeerde leverenergie door niet geuite en verwerkte emoties. (Suikerhoudende) voeding wordt gebruikt om zich kortdurend lekkerder te voelen of te troosten. Het zogenaamde emotie eten.

Anorexia en boulimia komen vooral voor bij kinderen vanaf de tienerleeftijd. Ook hier spelen een suikerovergevoeligheid en het daardoor kwetsbaarder zijn voor emoties (lever) een rol.

Zo divers als de eetproblemen kunnen zijn, zo divers zijn de mogelijkheden van homeopathische geneesmiddelen die van toepassing kunnen zijn voor deze kinderen. Met de technieken van dokter Veenstra kan snel het juiste middel worden voorgeschreven en de klachten blijvend worden hersteld.

Angstklachten (paniekaanvallen, overafhankelijkheid, verlatingsangst, onzekerheid, faalangst, stotteren)

Het is vaak moeilijk te achterhalen waarom een kind angstig is. Sommige kinderen hebben dit in aanleg op een bepaald gebied. Zij zijn bijvoorbeeld bang alleen te zijn, of bang voor vreemden, bang voor ruzie, of bang iets nieuws te beginnen, of ze zijn bang in het donker, of bang voor water, spinnen, et cetera. Of een kind kan bang zijn na een traumatische gebeurtenis. Er zijn talloze dingen waar kinderen angst voor kunnen ontwikkelen. Bepaalde angsten kunnen normaal zijn bij een bepaalde leeftijd. Soms gaat de angst zo ver dat het een normaal functioneren in de weg staat. Of de angst slaat om in louter paniek. Zo'n angst noemt men dan een fobie. Het meest voorkomend zijn de sociale fobie (bang voor mensen) en de enkelvoudige fobie (bang voor één ding). Soms kan een kind vermijdingsgedrag gaan vertonen en/of ritueel gedrag. Dit kan dan zo ver gaan dat een dwangstoornis ontstaat.
Bij blijvende en langdurende angsten is het dus raadzaam om tijdig aan de bel te trekken.

Wat de oorzaak van de angst ook is met een homeopathisch middel kan je heel goed de verwerking stimuleren zodat de angst verdwijnt.

Lees verder over angststoornissen

Depressie

Ook een kind kan depressief zijn. Het heeft dan een sombere stemming. Het kind heeft minder belangstelling voor de omgeving en heeft weinig of geen plezier in leuke dingen. Meestal zijn er slaap- en eetproblemen: het ritme is verstoord, of het eet of slaapt te veel of te weinig.

In de babytijd kan depressie voorkomen, wat zich uit in ontroostbaar huilen, eet- en slaapstoornissen, groeistilstand, ontwikkelingsachterstand en hechtingsproblemen. In de peuter- en kleuterleeftijd is er bij de depressie meestal ook een scheidingsangst, prikkelbaar gedrag en negatieve interacties of soms juist het tegenovergestelde: overaangepast, braaf gedrag. Groei- en ontwikkelingsachterstand kan op deze leeftijd ook een symptoom zijn van een depressie. In de basisschoolleeftijd kan de depressie afgewisseld worden met momenten van angst, woede of prikkelbaarheid, of met momenten met een neutrale of zelfs opgewekte stemming.

Een depressief kind kan piekeren of verdrietig zijn en soms is er een afwezigheid van emotie. Het kind kan lusteloos zijn of juist rusteloos. Het kind is vaak zowel geestelijk als lichamelijk moe. Het kan een gevoel van schuld hebben, hulpeloosheid, bezorgdheid of angst, bijvoorbeeld voor school. Het kind heeft vaak een lage dunk van zichzelf en heeft moeite zich te concentreren of een besluit te nemen. Bij wat oudere kinderen kunnen ook gedachten over de dood en zelfmoord voorkomen.

Depressie bij kinderen blijkt vaak samen te gaan met andere stoornissen, met name angst- en gedragsstoornissen

Depressieve kinderen zijn moeilijk te bereiken en zijn voor de ouders/opvoeders vaak een grote zorg. Vaak is het niet duidelijk waarom een kind depressief is en wat er voor hem/haar speelt. Hoe hier verandering in te brengen is daarom de grote vraag. Regulier kan men anti-depressiva zoals Prozac of Seroxat geven, en soms ook psychotherapie.

In mijn praktijk zie ik meestal een verstoring van het TRF (Thyroid Stimulating Hormone Releasing Factor). Hieraan ligt veelal een trauma ten grondslag, waar we geen bewuste herinnering van hebben in ons normale doen en laten. Zeer frequent is dit trauma een geboortetrauma. TRF

De therapie is hier, net als bij angststoornissen, voornamelijk homeopathisch. Door middel van stimulering van de nachtelijke verwerking worden oude trauma's opgeruimd.

Meer informatie over depressie vindt je hier

Gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen

Leerproblemen, (dyslexie, dyspraxie)

Leerproblemen als dyslexie en dyspraxie komen tegenwoordig veel voor. Bij dyslexie vindt ik altijd een verstoring in de parietaal kwab. Met een homeopathisch middel kun je de ontwikkeling van dit gebiedje in het zenuwstelsel stimuleren waardoor de leesachterstand en de dyslexie verdwijnen. Door de oog - hand coördinatie te trainen (bijvoorbeeld door tafeltennis) wordt de ontwikkeling van dit gebied ook gestimuleerd.

Leerproblemen komen ook voor bij kinderen die iets té goed willen doen, en het liefst ook in één keer goed; zij willen het liefst zonder oefenen, het in één keer kunnen. Uiteraard kan dat met lezen e.d. niet. Het wordt dan op dát punt onzeker en klapt als het ware dicht. Voor het kind is er meteen een overtuiging geboren: ik kan dat niet. En zo is de vicieuze cirkel een feit.

Ook dit is goed met homeopathie te herstellen.

Obsessief en compulsief gedrag (OCD)

Bij de obsessief-compulsieve stoornis staan steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen centraal. De dwanggedachten en dwanghandelingen ontstaan meestal uit angst. Energetisch speelt een verstoring in het corpus striatum een rol. Het corpus striatum is een gebied in het zenuwstelsel dat de onwillekeurige bewegingen coördineert. Volgens de Chinese geneeskunde is het met name de leverenergie die verstoord is.

Een homeopathische behandeling van kinderen met OCD is zeker zinvol. Homeopathie kan in veel gevallen de angst verminderen, zodat de dwangmatige gedachten hun functie verliezen en de spanning van het corpus striatum afhalen.

Gilles de la Tourette, tics

Meestal begint het met tics in het gezicht (knipperen met de ogen, schudden met het hoofd, e.d). De vocale tics beginnen meestal pas na een paar jaar, rond het 11e jaar. De oorzaak van Gilles de la Tourette en tics is niet eenduidig aangetoond. Het wordt een neuro-psychiatrisch ziektebeeld genoemd, maar kennis over definitieve pathofysiologische mechanismen ontbreken. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen, alsook omgevings- en psychische factoren. Energetisch speelt leverwind een rol, niet verwerkte emoties en trauma's liggen vaak aan de basis van leverpathologie. Met homeopathie is de leverenergie weer te kalmeren en kan de verwerking gestimuleerd worden. Zodat de tics weer verdwijnen.

Concentratieproblemen

Als een kind concentratieproblemen heeft, kan een kind moeilijk de aandacht  houden bij details. Vaak is het kind snel afgeleid, vergeetachtig en heeft het moeite met informatie opnemen. Hierdoor heeft het kind moeite met taken doen en is het voor het kind moeilijk mee te komen op school. Met alle nare gevolgen van dien. Als de problemen ernstig en langdurend zijn, dan kan de diagnose ADD (Attention Deficit Disorder) gesteld worden, ofwel: 'aandachts-tekort-stoornis'.

Bij mijn onderzoek vind ik vrijwel altijd een probleem in de acethylcholine (Ach) huishouding. Acethylcholine is een neurotransmitter die onder andere een rol speelt bij het op gang brengen van de REM slaap. Hier moet volgens mij ook de oorzaak gevonden worden. Doordat de REM slaap niet frequent genoeg optreedt wordt 's nachts niet alle informatie opgeslagen en verwerkt. Hierdoor blijft het hoofd vol zitten met indrukken en informatie en wordt het veel moeilijker om nieuwe informatie op te nemen. Met als gevolg dat de concentratie een stuk minder is.

Gelukkig is de kwaliteit van de slaap goed met een homeopathisch middel te stimuleren. De verwerking en opslag van nieuwe informatie verbeterd en de concentratieproblemen herstellen.

Meer informatie over concentratieproblemen en ADD en ADHD

Drukke kinderen (hyperactiviteit, ADHD)

Druk, druk, druk...
Sommige kinderen weten niet van ophouden. De energie lijkt onuitputtelijk en het gaat maar door. Om gek van te worden. Een kind kan druk zijn omdat het aandacht wil, of omdat het boos is, of overenthousiast, of omdat het met zichzelf of zijn omgeving geen raad weet. Bij hyperactieve kinderen is de balans verstoord en zijn er geen of onvoldoende rustmomenten. Dit heeft grote gevolgen voor het kind zelf en voor de omgeving. De naasten van zo'n kind worden er gek van, en de neiging is om het kind constant tot de orde te roepen en te corrigeren. Met als gevolg dat er een negatieve vicieuze cirkel ontstaat: het kind voelt zich niet geliefd en onbegrepen, en zo wordt het nóg drukker.

Wacht daarom niet te lang met het inschakelen van hulp. Er zijn diverse soorten homeopathische geneesmiddelen die een druk kind weer tot rust kunnen brengen.

ADHD kenmerkt zich door beweeglijk, rusteloos en impulsief gedrag en een gebrek aan concentratie. Het kind kan niet stilzitten of rustig spelen. Het is impulsief en kan niet op zijn beurt wachten. Daarbij flapt het er vaak dingen uit. Hierdoor kan een kind onhandelbaar worden op school en wordt het ook moeilijk om vriendjes te hebben onder leeftijdsgenoten, omdat het dominant is in gedrag, en geen ruimte kan laten voor een ander.

Aandacht, rust, structuur, een prikkelarme omgeving en voldoende gerichte lichaamsbeweging zoals sport zijn belangrijk voor deze kinderen.

De diagnose ADHD wordt in Nederland bij een steeds groter wordende groep kinderen (én volwassenen) gesteld. Regulier worden er diverse soorten medicatie voorgeschreven. Het meest bekend zijn de stimulerende middelen (Ritalin, Concerta, Dexedrine) of een anti-depressivum (Strattera). In de loop der jaren is echter gebleken dat deze medicijnen ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

Alleen daarom al is het goed dat de problemen opgelost kunnen worden met homeopathische geneesmiddelen.

Energetisch zijn er globaal drie verschillende vormen van hyperactiviteit. Welke ook nog in mengvorm kunnen voorkomen. Bij de eerste vorm is net als bij ADD een verstoring in de slaap en het acethylcholine de oorzaak. Er is een variant waarbij een adrenaline verstoring een rol speelt. En tenslotte kan de hyperactiviteit komen vanuit een verstoring in het GABA (gamma amino boterzuur). Zeker bij de laatste vorm, maar eigenlijk bij alle varianten zie ik vaak een intolerantie voor suiker in de voeding. Alle varianten zijn goed met een homeopathisch middel en eventueel dieetadvies te herstellen.

Meer informatie over concentratieproblemen en ADD en ADHD

Chronische klachten

Slechte weerstand

Je kent het wel, zodra de weerstand van je baby of kind zakt: snottebellen, hoesten, ontstoken ogen, griep, waterpokken en kinderziektes. Ieder kind heeft af en toe wel iets. Je wilt het natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dat zal niet helemaal lukken, maar je kunt de weerstand van je kind wel ondersteunen. Vooral als de klachten lang aanhouden, telkens terugkomen of als er regelmatig antibiotica wordt voorgeschreven voor een longontsteking, oorontsteking of blaasontsteking is er meer aan de hand. Bij een heftige bacteriële ontstekingen ontkom je niet aan antibiotica. Maar te vaak antibiotica gebruiken verzwakt het eigen afweersysteem alleen maar meer.

Gezonde voeding, bewegen, buitenlucht helpen allemaal mee om de weerstand te versterken, maar je kunt met een homeopathisch middel ook specifiek het afweersysteem stimuleren. Energetisch is vrijwel altijd de longenergie verzwakt. Waardoor onder andere de thymus (een klier die een rol speelt bij het immuunsysteem) minder goed functioneert. Vooral bij aandoeningen van de luchtwegen vind ik in de voeding vaak een overgevoeligheid voor melkproducten. Maar een ei of citrusovergevoeligheid kan ook de luchtwegen verzwakken.

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

chronische verkoudheid

Iedereen is weleens verkouden, maar als een verkoudheid langer duurt dan twee weken of als je telkens opnieuw verkouden wordt is je afweersysteem verzwakt. Meestal wordt dit veroorzaakt door een virale infectie, die het afweersysteem en specifiek de thymus overbelast. Waardoor het afweersysteem minder goed functioneert en je niet hersteld van een verkoudheid of echt alles op pikt. Zie ook hierboven slechte weerstand

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

Astma

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Allergie

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Eczeem

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Obstipatie

Bij verstopping (obstipatie) lukt het niet goed om te poepen. De poep (ontlasting) blijft te lang in de darm en wordt daardoor hard en droog. Obstipatie wordt meestal veroorzaakt door een verkeerd voedingspatroon (vezelarm voedsel, weinig drinken) en te weinig bewegen. Een andere veel geziene oorzaak is uitstelgedrag; omdat het poepen pijnlijk is, het kind te druk is om naar de wc te gaan of omdat het kind alleen thuis in een vertrouwde omgeving kan poepen. Uitstelgedrag betekent niet dat uw kind de ontlasting expres ophoudt. Dit gaat meestal onbewust. Soms speelt een voedingsovergevoeligheid voor (granen, melk of gist) een rol. Volgens de Chinese geneeskunde zijn met name de milt en leverenergie verantwoordelijk voor obstipatie. Ook vind ik regelmatig veel spanning op het eerste chakra (door emotionele spanning). Niet gek als je bedenkt dat het eerste chakra vlak boven de anus gelokaliseerd is.

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Groeipijn

Epilepsie

Obesitas

Maag- en darmziekten

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Haaruitval (alopecia)

Alopecia areata betekent pleksgewijze kaalheid. Het is een ziekte van de haarwortels. In de plekken waar de haarwortels zijn aangetast vallen (vrijwel) alle haren uit. Terwijl de huid eromheen een normale haargroei toont. Het gevolg is dat er één of meer kale gebieden ontstaan. De precieze oorzaak van alopecia areata is onbekend. Energetisch lijkt het beeld van alopecia erg op het beeld van andere huidproblemen, zoals eczeem en psoriasis. Vrijwel altijd is de nierenergie verzwakt en is de leverenergie geblokkeerd. De huid fungeert als een soort uitlaatklep van een stuk onderliggende emotionele spanning. Met een homeopathisch middel kan de verwerking gestimuleerd worden. Waardoor de onderliggende spanning opgeruimd wordt en de huid niet langer meer als uitlaatklep hoeft te dienen. De haarwortels herstellen zich en de haren komen terug.

Sub acute klachten

Verkoudheid

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

Aften

Aften zijn pijnlijke, grijswitte zweertjes in de mond of in de slokdarm. Regulier is de oorzaak onbekend en is de behandeling vaak ontoereikend. Volgens de Chinese geneeskunde is de miltenergie verantwoordelijk voor problemen van het tandvlees en verhemelte. Dit is ook mijn ervaring. Aften ontstaan door een zwakke miltenergie, meestal veroorzaakt door een voedselovergevoeligheid. Behandeling bestaat uit een homeoapthisch middel en (eventueel) een dieetadvies om de miltenergie te versterken. Zodat de aften weer verdwijnen.

Luieruitslag

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Darmkrampen

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Hoofdpijn

Meer informatie over hoofdpijn en migraine

Hooikoorts

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Overgeven

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Bronchitis

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Waterwratjes

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

Migraine

Meer informatie over hoofdpijn en migraine

Last met tanden krijgen

Meestal zorgen doorbrekende tandjes er voor dat je baby wat zeurderig, huilerig en rusteloos wordt. Zodra het tandje is doorgebroken, verdwijnen de klachten weer. Als er geen sprake is van andere klachten dan wil chamodent (van VSM) nog weleens helpen. Deze druppels maximaal een week aaneengesloten gebruiken. Dit geeft meestal direct verlichting. Als deze druppels niet voldoende werken of als er sprake is van meer klachten door het doorkomen van de tandjes, dan is het raadzaam om langs te komen en een homeopathisch middel uit te laten zoeken dat meer gericht werkt.

Ziekte van Pfeiffer

Meer informatie over de ziekte van Pfeiffer en andere oorzaken van vermoeidheid

Oorontstekingen

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

 

5 Elementenleer

5 elementenleer web zonder achtergrond

Nieren

Lever

Hart

Milt

Longen

Uitleg van de energetische functies van de belangrijkste organen volgens de Chinese geneeskunde