Corona virus

Momenteel is de hele wereld in de ban van het coronavirus. Ook in Nederland zijn scholen, horeca en sportverenigingen gesloten. Samenscholingen worden ontraden en voor zover mogelijk wordt iedereen verzocht thuis te werken. Dit alles in de hoop verdere verspreiding van dit virus te voorkomen. Eind 2019 dook er in de regio Wuhan in China een nieuw SARS-virus op, corona. Inmiddels is er volgens de WHO sprake van een pandemie en zijn er wereldwijd besmettingen. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Elk jaar vindt er wel een epidemie plaats, veroorzaakt door een virus (meestal een influenza virus) en elk jaar kost dat weer honderdduizenden mensenlevens. Dat zijn er wereldwijd ongeveer 2000 per dag.

corona virus.png

Dagelijks overlijden er gemiddeld 400 mensen in Nederland aan allerlei oorzaken. Door een epidemie kunnen er meer mensen overlijden dan het jaarlijkse gemiddelde. In de winter zie je altijd een piek in overlijden door influenza. Het verschil tussen het 'normale' overlijden en de invloeden van buiten (een epidemie, een terroristische aanslag, etc.) noemen we oversterfte. In onderstaand plaatje van het RIVM is te zien dat het corona virus nu op het niveau zit van de influenza griep van 2018. Toen lagen de ic's ook vol met mensen met griep, maar daar hoorden we niks over. Daarmee wil ik de ernst van de corona pandemie niet bagatelliseren maar voor nu is de oversterfte niet heel hoog en zijn het vooral oude(re) mensen met onderliggende kwalen die overlijden. Als het coronavirus langer aanwezig blijft, wat ik wel verwacht, dan zullen de cijfers nog veranderen. Op dit moment is er nog weinig informatie bekend over de mate van besmetting in de hele populatie. sterftecijfers 8 april

Gelukkig verloopt de infectie bij de meeste mensen die gezond zijn en in goede conditie zijn vrij mild. Maar bij oudere mensen in combinatie met comorbiditeit (het hebben van een andere aandoening die het afweersysteem verzwakt) is er wel sprake van een mortaliteit die fors hoger ligt dan bij de jaarlijkse influenza infecties (griep). Deze kwetsbare groep is normaal gesproken gevaccineerd, of heeft in het verleden al vaker een besmetting met influenza gehad, waardoor een natuurlijke immuniteit aanwezig is en de mortaliteit lager ligt.

Ondanks alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen, verwacht ik niet dat het virus nu nog in te dammen is en zullen de meeste mensen in aanraking komen met dit virus. Maar dit is geen reden tot paniek, zeker niet als je niet tot de kwetsbare groep hoort. Update (17-3-2020): dit is nu ook het officiële beleid van het RIVM. Alle maatregelen zijn  gericht op het beperken en verminderen van het aantal patiënten zodat de piekbelasting van de zorg beperkt blijft. Het uiteindelijke doel van alle adviezen van het RIVM is het behalen van groepsimmuniteit. Dit levert op de lange termijn de beste bescherming ook voor de meest kwetsbare populatie. Om dit te bereiken zal wel minimaal 60% van de Nederlandse bevolking het corona virus moeten doormaken, moeten herstellen en immuun worden. Dit zal maanden tot jaren duren. Een andere manier om groepsimmuniteit te krijgen is door het ontwikkelen en gebruiken van een vaccin. Voordat er een veilig en werkzaam vaccin is zijn we ook 18-36 maanden verder. Voorlopig zijn we dan ook niet van dit corona virus af en zullen we de komende twee jaar nog met maatregelen rekening moeten houden. Wel zullen de maatregelen soepeler worden.

Update (5-1-2021) De verschillende vaccins zijn dankzij wereldwijde inspanningen veel sneller dan verwacht en gebruikelijk al klaar en vanaf deze week gaan we ook in Nederland vaccineren. Vaccineren is op dit moment de enige manier om van de samenleving ontwrichtende maatregelen af te komen. Voor alle kwetsbare groepen (onderliggend lijden, ouder dan 60 jaar) is vaccineren aan te raden. Voor de niet kwetsbaren is het individueel waarschijnlijk niet nodig om te vaccineren, maar is het voor de samenleving wel nodig.

Vaccineren levert zelden problemen op. Heb je na vacccinatie wel klachten dan is dat meestal snel en goed te behandelen met acupunctuur of homeopathie.

Praktijk gewoon geopend

Op dit moment is de praktijk nog gewoon geopend en kunnen alle afspraken doorgaan. In de praktijk vind alleen één op één contact plaats en er is nog meer aandacht voor hygiëne. Volgens de huidige richtlijnen kan ik gewoon blijven behandelen en patiënten blijven helpen. Daarnaast denk ik met mijn behandeling juist iets toe te kunnen voegen aan het op peil brengen en houden van het afweersysteem en daarmee er voor zorgen dat een eventuele besmetting met het corona virus milder zal verlopen.

In Nederland wordt de reguliere zorg ook weer opgepakt, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en cosmetische artsen zijn weer aan de slag ook voor niet spoed klachten.

In China hebben acupunctuur en Chinese kruiden een grote rol gespeeld bij het herstel. De reguliere geneeskunde heeft vooralsnog geen behandeling bij een virale infectie en er is ook nog geen vaccin. Wel kunnen symptomen bestreden worden bij mensen met ernstige klachten. Zo kunnen patiënten met luchtwegklachten extra zuurstof toegediend krijgen.

Terwijl met acupunctuur en homeopathie het afweersysteem gestimuleerd kan worden. Hierdoor voorkom je geen infectie, maar zorg je er wel voor dat je sneller hersteld en de lichamelijke klachten beperkt blijven. De infectie zal mild verlopen.

Tijdens de controle behandelingen zal ik extra aandacht geven aan het controleren van de longenergie. Als deze verzwakt is loop je meer risico op een heftig verlopende infectie. Zo nodig zal ik het afweersysteem extra stimuleren met acupunctuur of een homeopathisch middel.  Een extra reden om de afspraak bij dokter Veenstra door te laten gaan.

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts overleg dan even met dokter Veenstra, wat je het beste kunt doen.

Behoort u tot de kwetsbare risicogroep, neem dan ook contact op met mij.

Extra voorzorgsmaatregelen in de praktijk

Uiteraard is er nog meer aandacht voor hygiëne in de praktijk en worden er geen handen geschud. Mocht het niet lukken om anderhalve meter afstand te houden dan zal ik een mondkapje dragen, zoals tijdens het onderzoek.

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts wilt u dan contact opnemen om de afspraak te verplaatsen.

Zou u bij binnenkomst in de praktijk uw handen willen wassen.

Speelgoed en leesvoer zijn momenteel niet aanwezig in de wachtkamer.

Om in de wachtkamer afstand te kunnen houden verzoek ik u om met zo min mogelijk begeleiders (maximaal twee) van de patiënt langs te komen. Broertjes en zusjes zo veel mogelijk thuis te laten of anders in het park of auto te laten wachten..

Het onderzoek kan eventueel ook op afstand gedaan worden m.b.v. bloedonderzoek. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met dokter Veenstra.

 

Heeft u geen klachten maar wilt u toch liever de afspraak verzetten vanwege het Corona virus, dan heb ik daar alle begrip voor. U kunt de afspraak kosteloos annuleren en verplaatsen. Geef dit wel zo snel mogelijk aan.

Wat kun je zelf doen

Niet in paniek raken.

Angst heeft een negatief effect op je immuunsysteem.

De longenergie ondersteunen

 • Stoppen met roken (als je daar hulp bij nodig hebt)
 • Voorzichtig zijn met melkproducten (geven slijm en verzwakken de longenergie)
 • Uitkijken als je al verkouden bent (je afweersysteem is dan al belast)
 • Niet op de tocht zitten (virussen komen volgens de Chinese geneeskunde in je lichaam bij blootstelling aan wind)

Daarnaast gezond leven

 • Veel bewegen. Lekker naar buiten gaan (niet in grote groepen). Fietsen,wandelen of in de tuin werken.
 • Afwisselend en gezond eten.
 • Pak je rust. Slaap is heel belangrijk voor je herstel.
 • Vermijd stress. Stress beïnvloedt het immuunsysteem negatief.
 • Er zijn allerlei qigong oefeningen om de weerstand te versterken.
 • Tussendoor een afspraak maken als je met behulp van acupunctuur je afweersysteem een extra boost wil geven. Artikel uit het Journal of Chinese Medicine over corona virus behandelen met acupunctuur en met chinese kruiden

Niet nodig

 • Extra supplementen en / of vitamines gebruiken is meestal niet nodig.
 • Paracetamol gebruiken om de koorts (zolang de koorts lager is dan 39,5º C) te onderdrukken. Koorts is een teken dat je afweersysteem reageert op een indringer en dus zijn werk doet.

Psychische klachten

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. Je voelt je bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. Je maakt je misschienveel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. Je kunt je moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht. Iedereen heeft hier wel eens last van. Dat is op zich niets bijzonders. Pas als een psychisch probleem je dagelijkse leven belemmert, spreken we van een stoornis.

Voorbeelden van een stoornis zijn een depressie, angststoornis, dwangstoornis en eetstoornis.

Je kunt naast psychische klachten er ook lichamelijke klachten bij hebben, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, nekpijn of buikklachten. In de reguliere geneeskunde is er sinds de 'verlichting' een scheiding tussen psychische en lichamelijke klachten. Deze scheiding kennen we in de Chinese geneeskunde niet. Dat is ook maar goed want in mijn optiek spelen bij bijna alle lichamelijke klachten gevoelens en emoties bewust of onbewust een rol.

Door de psychische klachten kun je je dagelijkse dingen, zoals werk, school of zorgen voor kinderen, minder goed doen, of helemaal niet meer. 

Zowel de lichte psychische klachten als de zwaardere stoornissen zijn goed te behandelen met een homeopathisch middel.

Voorbeelden van psychische klachten:

Hieronder volgt een beknopte beschrijving, voor meer informatie verwijs ik je door naar de onderstaande links.

Angststoornissen

Een angststoornis veroorzaakt heftige angsten in het dagelijks leven, zonder dat er echt gevaar is. Lichamelijke klachten die er bij kunnen optreden zijn hartkloppingen, zweten, benauwdheid, misselijkheid, het gevoel te stikken of druk op de borst. Maar ook hyperventilatie, nachtmerries, aambeien en zindelijkheidsproblemen zijn uitingen van angst. Een angststoornis wordt veroorzaakt doordat angsten niet goed verwerkt of geuit zijn. Een niet goed verlopende nachtelijke verwerking of het gebruik van alcohol kan daar een rol in spelen. Met een homeopathisch middel is de (nachtelijke) verwerking te stimuleren. Zodra de onderliggende spanning is opgelost zullen de lichamelijke klachten ook verdwijnen.

Lees meer over angststoornissen

Depressie

Lees meer over depressie

Burn-out

Bij een burnout speelt overbelasting en het over je eigen grenzen heen gaan altijd een rol. Dit verzwakt de hartenergie met allerlei klachten tot gevolg. Klinisch is het onderscheid tussen een burn-out, lichte depressie of een slaapstoornis niet altijd te maken. Met de methode van dokter Veenstra is de oorzaak te achterhalen en belangrijker nog te herstellen. Gezien het vaak chronische karakter van overbelasting heeft behandeling met homeopathie de voorkeur.

Lees meer over burn-out

Hartkloppingen

Bij hartkloppingen vind ik energetisch veel spanning op de hartstreek. Dit is meestal een stuk emotionele spanning in de vorm van niet verwerkte angst. Daarnaast kan niet verwerkt verdriet via de invloed van verdriet op het schildklierhormoon ook nog weleens hartkloppingen geven. Daarnaast kan de hartenergie verzwakt zijn door overbelasting en over je grenzen heen gaan. Regelmatig speelt een hoog gebruik van koffie daarin een rol.

Met het onderszoek van dokter Veenstra is te achterhalen welke oorzaak bij jouw klachten de belangrijkste rol speelt en vervolgens is met een homeopathisch middel de onderliggende oorzaak aan te pakken. De emotionele verwerking kan worden gestimuleerd, de hartenergie kan worden versterkt en kunnen de signalen die je lichaam aangeeft als je over je grenzen gaat duidelijker worden. Zodat je binnen eigen grenzen blijft en je geen roofbouw pleegt. 

Lees meer over hartkloppingen

Hoofdpijn

Hoofdpijn is vaak een uitlaatklep van stress of niet verwerkte, opgekropte emoties. Met een homeopathisch middel is de onderliggende emotionele spanning op te ruimen en kun je de stress makkelijker loslaten.

Lees meer over hoofdpijn

Piekeren

Piekeren verzwakt de miltenergie en levert vaak inslaap problemen op. Daarnaast is met name de maag, maar eigenlijk het hele maag/darmstelsel, gevoelig voor piekeren, zorgen maken en in je hoofd zitten.

Lees meer over piekeren

Slaapproblemen

Piekeren, zorgen maken en in je hoofd zitten levert meestal problemen op met het inslapen. Stress kan de kwaliteit van de slaap negatief beïnvloeden, waardoor je onrustig slaapt, snel wakker wordt, vroeg wakker wordt of niet uitgerust wakker wordt. Zowel de inslaap als doorslaap problemen zorgen er voor dat je minder goed slaapt waardoor de verwerking 's nachts ook nog  eens achteruit gaat. Met soms een vicieuze cirkel tot gevolg. Met een homeopathisch middel is en de kwaliteit van de slaap en het 'loslaten', waardoor je minder in je hoofd gaat zitten, te verbeteren.

Lees meer over slaapproblemen

Buikklachten

In je hoofd zitten, piekeren en zorgen maken verzwakt de miltenergie. De miltenergie is verantwoordelijk voor het hele spijsverteringskanaal. Als de miltenergie zwak is kun je allerlei klachten krijgen in dit gebied: diarree, maagzuur, oprispingen, flatulentie, opgeblazen gevoel, obstipatie, verminderde eetlust. Daarnaast is de buik heel gevoelig voor het vasthouden van emotionele spanning. Via de geblokkeerde leverenergie wordt de miltenergie 'aangevallen', met nog meer klachten als gevolg.

Lees meer over buikklachten

Vermoeidheid

De meest voorkomende klacht bij een depressie is vermoeidheid. Maar de vermoeidheid kan ook door een verstoorde slaap komen. Pijnklachten en chronische lichamelijke klachten vragen ook veel energie, waardoor ook weer vermoeidheid kan ontstaan. Uiteraard zijn er ook mengvormen mogelijk. Bij het onderzoek kan de overheersende oorzaak achterhaald worden en vervolgens aangepakt worden met behulp van homeopathie.

Lees meer over vermoeidheid

 

 

 

 

Homeopathie bij kinderen

Als je kind ziek is, niet lekker in zijn vel zit of als je kind ergens last van heeft, dan wil je als ouder het liefst daar zo snel mogelijk iets aan doen. Lang niet altijd biedt de reguliere zorg een bevredigende oplossing. De reguliere zorg is puur gericht op symptoombestrijding. Oplossingen worden meestal gezocht in chemische medicatie, vaak met bijwerkingen. Zelden is goed onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten bij kinderen van deze chemische medicatie. Naar de oorzaak van de klachten wordt niet gekeken. Gelukkig zijn er alternatieven. Zoals de behandeling die dokter Veenstra aanbiedt.

Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen en baby's slaat de behandeling van dokter Veenstra goed aan. Zelfs wanneer onduidelijk is waar de klachten vandaan komen, zoals bij hele jonge kinderen, kan dokter Veenstra de oorzaak achterhalen en de problemen verhelpen.

"Bij kinderen geef ik meestal de voorkeur aan een homeopathische behandeling. Kinderen reageren vaak al heel goed op een homeopathisch middel. Acupunctuur is niet nodig."

De reden dat kinderen ontvankelijk zijn voor een homeopathische behandeling komt doordat kinderen nog volop in de groei zijn. Hun klachten bestaan minder lang en patronen zijn minder vastgeroest. Hierdoor zijn de klachten vaak makkelijker te herstellen dan bij volwassenen. Met homeopathie wordt je kind sterker, komt hij/zij meer in balans en de klachten verdwijnen.

Het voordeel  van een homeopathisch geneesmiddel is dat er geen bijwerkingen zijn. Homeopathische geneesmiddelen kunnen prima naast reguliere medicatie gegeven worden. Uiteindelijk is het vaak mogelijk om de reguliere medicatie af te bouwen. Dit gebeurt altijd in overleg met u en/of de behandelend arts.

Dokter Veenstra heeft veel ervaring met de behandeling van kinderen. Je kunt  bij dokter Veenstra terecht voor de behandeling van de volgende klachten.

 • Psychische klachten: Slaapproblemen (nachtmerries), zindelijkheidsproblemen (bedplassen, broekpoepen), eetproblemen (obesitas, anorexia, boulimia), angst (paniekaanvallen, overafhankelijkheid, verlatingsangst, onzekerheid, faalangst, stotteren), depressie
 • Gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen: leerproblemen (dyslexie, dyspraxie), obsessief en compulsief gedrag, Gilles de la Tourette, concentratieproblemen (ADD), drukke kinderen (hyperactiviteit, ADHD), opstandige kinderen, agressiviteit, contactproblemen (Syndroom van Asperger, Autisme, PDD-NOS), ontwikkelingsstoornissen
 • Chronische klachten: slechte weerstand, chronische verkoudheid, astma, allergie, eczeem, obstipatie, groeipijn, epilepsie, obesitas, maag- en darmziekten, haaruitval (alopecia), achterblijven in lichamelijke ontwikkeling
 • Subacute klachten: verkoudheid, aften, luieruitslag, darmkrampen, hoofdpijn, hooikoorts, overgeven, bronchitis, waterwratjes, migraine, last met tanden krijgen, ziekte van Pfeiffer, oorontstekingen

Bij kinderen vanaf tweeënhalf jaar wordt het energieveld op dezelfde manier onderzocht als bij volwassenen. Bij baby's en hele jonge kinderen wordt het energieveld indirect onderzocht, omdat ze niet lang genoeg stil kunnen liggen. Hiervoor heb ik een druppeltje bloed nodig. Voor het onderzoek krijgen ze een klein prikje in een vinger. Dit doet geen pijn.


Psychische klachten

Slaapproblemen

Slaapproblemen kunnen veel oorzaken hebben. Sommige kinderen vallen niet goed in slaap, andere worden na een korte slaap weer wakker of worden moe wakker. Andere kinderen worden wakker van nachtmerries. Nachtmerries komen voornamelijk voor bij kinderen die onzeker of angstig zijn of die een (soms onbekende) traumatische ervaring hebben gehad. In de slaap is er dan een onbewuste herbeleving van de gebeurtenis of emotie.

Doorslaap problemen zijn vaak het gevolg van een verkeerde verhouding tussen REM slaap en non-REM doordat de REM slaap niet goed op gang gebracht wordt. Hier spelen de neurotransmitters acethylcholine en substance p een grote rol. Met behulp van een homeopathisch middel kun je de REM slaap stimuleren, waardoor je dieper en effectiever gaat slapen.

Inslaap problemen ontstaan door te veel denken, piekeren. Behandeling is gericht op het versterken van het 3e chakra en de milt energie. Hierdoor leer je beter los laten en minder in het hoofd zitten. Ook deze oorzaak voor vermoeidheid is goed te behandelen met een homeopathisch middel.

Bij nachtmerries moet vooral de angstverwerking met een homeopathisch middel gestimuleerd worden.

Zindelijkheidsproblemen ( bedplassen, broekpoepen)

Tot een bepaalde leeftijd (5-7 jaar) is het nog niet zindelijk zijn normaal. De nachtelijke zindelijkheid komt meestal het laatst. Het is ook normaal dat een kind onder stress een tijdelijke terugval kan hebben. Dit is nog geen aanleiding tot zorgen. Als zindelijkheid wel langer duurt dan normaal dan speelt een verstoring in de vasopressine (antidiuretisch hormoon) en daaraan gekoppeld de nierenergie altijd een rol. Vasopressine is verantwoordelijk voor het concentreren van de urine, zodat het lukt om de hele nacht droog te blijven. Met name emotionele spanning blokkeert deze stof. Onverwerkte angst is meestal de achterliggende oorzaak. Waardoor bedplassen kan optreden.

Ook bij ontlastingsverlies spelen emotionele spanningen een rol. De anussfincter kan verkrampt raken bij emotionele spanning. Waardoor de controle hierover verloren gaat. Je hoeft je niet altijd bewust te zijn van deze achterliggende spanningen, soms zitten de emotionele spanningen ver weggestopt en zijn ze onbewust aanwezig.

Behandeling van zindelijkheidsproblemen is gericht op het stimuleren van het verwerken van de achterliggende emotionele spanningen met een homeopathisch middel.

Eetproblemen (obesitas, anorexia, boulimia)

Echte eetproblemen ontstaan meestal pas bij kinderen die al wat ouder zijn. Bij baby's en peuters kan echter ook de eetlust verstoord zijn. Vooral spugen bij baby's komt nogal eens voor. Energetisch is er vrijwel altijd sprake van een zwakke miltenergie. Meestal wordt dit veroorzaakt door verkeerde voeding (meestvoorkomende is melk). Maar de miltenergie raakt ook verzwakt door teveel in je hoofd zitten en piekeren. Dit kan spanning van het kind zelf zijn, maar bij baby's kan dit ook spanning zijn die ze overgenomen hebben van anderen (ouders).

Bij peuters en kleuters kan ook vraatzucht optreden met obesitas tot gevolg. In de voeding speelt een suikerovergevoeligheid meestal een rol vaak in combinatie met een geblokkeerde leverenergie door niet geuite en verwerkte emoties. (Suikerhoudende) voeding wordt gebruikt om zich kortdurend lekkerder te voelen of te troosten. Het zogenaamde emotie eten.

Anorexia en boulimia komen vooral voor bij kinderen vanaf de tienerleeftijd. Ook hier spelen een suikerovergevoeligheid en het daardoor kwetsbaarder zijn voor emoties (lever) een rol.

Zo divers als de eetproblemen kunnen zijn, zo divers zijn de mogelijkheden van homeopathische geneesmiddelen die van toepassing kunnen zijn voor deze kinderen. Met de technieken van dokter Veenstra kan snel het juiste middel worden voorgeschreven en de klachten blijvend worden hersteld.

Angstklachten (paniekaanvallen, overafhankelijkheid, verlatingsangst, onzekerheid, faalangst, stotteren)

Het is vaak moeilijk te achterhalen waarom een kind angstig is. Sommige kinderen hebben dit in aanleg op een bepaald gebied. Zij zijn bijvoorbeeld bang alleen te zijn, of bang voor vreemden, bang voor ruzie, of bang iets nieuws te beginnen, of ze zijn bang in het donker, of bang voor water, spinnen, et cetera. Of een kind kan bang zijn na een traumatische gebeurtenis. Er zijn talloze dingen waar kinderen angst voor kunnen ontwikkelen. Bepaalde angsten kunnen normaal zijn bij een bepaalde leeftijd. Soms gaat de angst zo ver dat het een normaal functioneren in de weg staat. Of de angst slaat om in louter paniek. Zo'n angst noemt men dan een fobie. Het meest voorkomend zijn de sociale fobie (bang voor mensen) en de enkelvoudige fobie (bang voor één ding). Soms kan een kind vermijdingsgedrag gaan vertonen en/of ritueel gedrag. Dit kan dan zo ver gaan dat een dwangstoornis ontstaat.
Bij blijvende en langdurende angsten is het dus raadzaam om tijdig aan de bel te trekken.

Wat de oorzaak van de angst ook is met een homeopathisch middel kan je heel goed de verwerking stimuleren zodat de angst verdwijnt.

Lees verder over angststoornissen

Depressie

Ook een kind kan depressief zijn. Het heeft dan een sombere stemming. Het kind heeft minder belangstelling voor de omgeving en heeft weinig of geen plezier in leuke dingen. Meestal zijn er slaap- en eetproblemen: het ritme is verstoord, of het eet of slaapt te veel of te weinig.

In de babytijd kan depressie voorkomen, wat zich uit in ontroostbaar huilen, eet- en slaapstoornissen, groeistilstand, ontwikkelingsachterstand en hechtingsproblemen. In de peuter- en kleuterleeftijd is er bij de depressie meestal ook een scheidingsangst, prikkelbaar gedrag en negatieve interacties of soms juist het tegenovergestelde: overaangepast, braaf gedrag. Groei- en ontwikkelingsachterstand kan op deze leeftijd ook een symptoom zijn van een depressie. In de basisschoolleeftijd kan de depressie afgewisseld worden met momenten van angst, woede of prikkelbaarheid, of met momenten met een neutrale of zelfs opgewekte stemming.

Een depressief kind kan piekeren of verdrietig zijn en soms is er een afwezigheid van emotie. Het kind kan lusteloos zijn of juist rusteloos. Het kind is vaak zowel geestelijk als lichamelijk moe. Het kan een gevoel van schuld hebben, hulpeloosheid, bezorgdheid of angst, bijvoorbeeld voor school. Het kind heeft vaak een lage dunk van zichzelf en heeft moeite zich te concentreren of een besluit te nemen. Bij wat oudere kinderen kunnen ook gedachten over de dood en zelfmoord voorkomen.

Depressie bij kinderen blijkt vaak samen te gaan met andere stoornissen, met name angst- en gedragsstoornissen

Depressieve kinderen zijn moeilijk te bereiken en zijn voor de ouders/opvoeders vaak een grote zorg. Vaak is het niet duidelijk waarom een kind depressief is en wat er voor hem/haar speelt. Hoe hier verandering in te brengen is daarom de grote vraag. Regulier kan men anti-depressiva zoals Prozac of Seroxat geven, en soms ook psychotherapie.

In mijn praktijk zie ik meestal een verstoring van het TRF (Thyroid Stimulating Hormone Releasing Factor). Hieraan ligt veelal een trauma ten grondslag, waar we geen bewuste herinnering van hebben in ons normale doen en laten. Zeer frequent is dit trauma een geboortetrauma. TRF

De therapie is hier, net als bij angststoornissen, voornamelijk homeopathisch. Door middel van stimulering van de nachtelijke verwerking worden oude trauma's opgeruimd.

Meer informatie over depressie vindt je hier

Gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen

Leerproblemen, (dyslexie, dyspraxie)

Leerproblemen als dyslexie en dyspraxie komen tegenwoordig veel voor. Bij dyslexie vindt ik altijd een verstoring in de parietaal kwab. Met een homeopathisch middel kun je de ontwikkeling van dit gebiedje in het zenuwstelsel stimuleren waardoor de leesachterstand en de dyslexie verdwijnen. Door de oog - hand coördinatie te trainen (bijvoorbeeld door tafeltennis) wordt de ontwikkeling van dit gebied ook gestimuleerd.

Leerproblemen komen ook voor bij kinderen die iets té goed willen doen, en het liefst ook in één keer goed; zij willen het liefst zonder oefenen, het in één keer kunnen. Uiteraard kan dat met lezen e.d. niet. Het wordt dan op dát punt onzeker en klapt als het ware dicht. Voor het kind is er meteen een overtuiging geboren: ik kan dat niet. En zo is de vicieuze cirkel een feit.

Ook dit is goed met homeopathie te herstellen.

Obsessief en compulsief gedrag (OCD)

Bij de obsessief-compulsieve stoornis staan steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen centraal. De dwanggedachten en dwanghandelingen ontstaan meestal uit angst. Energetisch speelt een verstoring in het corpus striatum een rol. Het corpus striatum is een gebied in het zenuwstelsel dat de onwillekeurige bewegingen coördineert. Volgens de Chinese geneeskunde is het met name de leverenergie die verstoord is.

Een homeopathische behandeling van kinderen met OCD is zeker zinvol. Homeopathie kan in veel gevallen de angst verminderen, zodat de dwangmatige gedachten hun functie verliezen en de spanning van het corpus striatum afhalen.

Gilles de la Tourette, tics

Meestal begint het met tics in het gezicht (knipperen met de ogen, schudden met het hoofd, e.d). De vocale tics beginnen meestal pas na een paar jaar, rond het 11e jaar. De oorzaak van Gilles de la Tourette en tics is niet eenduidig aangetoond. Het wordt een neuro-psychiatrisch ziektebeeld genoemd, maar kennis over definitieve pathofysiologische mechanismen ontbreken. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen, alsook omgevings- en psychische factoren. Energetisch speelt leverwind een rol, niet verwerkte emoties en trauma's liggen vaak aan de basis van leverpathologie. Met homeopathie is de leverenergie weer te kalmeren en kan de verwerking gestimuleerd worden. Zodat de tics weer verdwijnen.

Concentratieproblemen

Als een kind concentratieproblemen heeft, kan een kind moeilijk de aandacht  houden bij details. Vaak is het kind snel afgeleid, vergeetachtig en heeft het moeite met informatie opnemen. Hierdoor heeft het kind moeite met taken doen en is het voor het kind moeilijk mee te komen op school. Met alle nare gevolgen van dien. Als de problemen ernstig en langdurend zijn, dan kan de diagnose ADD (Attention Deficit Disorder) gesteld worden, ofwel: 'aandachts-tekort-stoornis'.

Bij mijn onderzoek vind ik vrijwel altijd een probleem in de acethylcholine (Ach) huishouding. Acethylcholine is een neurotransmitter die onder andere een rol speelt bij het op gang brengen van de REM slaap. Hier moet volgens mij ook de oorzaak gevonden worden. Doordat de REM slaap niet frequent genoeg optreedt wordt 's nachts niet alle informatie opgeslagen en verwerkt. Hierdoor blijft het hoofd vol zitten met indrukken en informatie en wordt het veel moeilijker om nieuwe informatie op te nemen. Met als gevolg dat de concentratie een stuk minder is.

Gelukkig is de kwaliteit van de slaap goed met een homeopathisch middel te stimuleren. De verwerking en opslag van nieuwe informatie verbeterd en de concentratieproblemen herstellen.

Meer informatie over concentratieproblemen en ADD en ADHD

Drukke kinderen (hyperactiviteit, ADHD)

Druk, druk, druk...
Sommige kinderen weten niet van ophouden. De energie lijkt onuitputtelijk en het gaat maar door. Om gek van te worden. Een kind kan druk zijn omdat het aandacht wil, of omdat het boos is, of overenthousiast, of omdat het met zichzelf of zijn omgeving geen raad weet. Bij hyperactieve kinderen is de balans verstoord en zijn er geen of onvoldoende rustmomenten. Dit heeft grote gevolgen voor het kind zelf en voor de omgeving. De naasten van zo'n kind worden er gek van, en de neiging is om het kind constant tot de orde te roepen en te corrigeren. Met als gevolg dat er een negatieve vicieuze cirkel ontstaat: het kind voelt zich niet geliefd en onbegrepen, en zo wordt het nóg drukker.

Wacht daarom niet te lang met het inschakelen van hulp. Er zijn diverse soorten homeopathische geneesmiddelen die een druk kind weer tot rust kunnen brengen.

ADHD kenmerkt zich door beweeglijk, rusteloos en impulsief gedrag en een gebrek aan concentratie. Het kind kan niet stilzitten of rustig spelen. Het is impulsief en kan niet op zijn beurt wachten. Daarbij flapt het er vaak dingen uit. Hierdoor kan een kind onhandelbaar worden op school en wordt het ook moeilijk om vriendjes te hebben onder leeftijdsgenoten, omdat het dominant is in gedrag, en geen ruimte kan laten voor een ander.

Aandacht, rust, structuur, een prikkelarme omgeving en voldoende gerichte lichaamsbeweging zoals sport zijn belangrijk voor deze kinderen.

De diagnose ADHD wordt in Nederland bij een steeds groter wordende groep kinderen (én volwassenen) gesteld. Regulier worden er diverse soorten medicatie voorgeschreven. Het meest bekend zijn de stimulerende middelen (Ritalin, Concerta, Dexedrine) of een anti-depressivum (Strattera). In de loop der jaren is echter gebleken dat deze medicijnen ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

Alleen daarom al is het goed dat de problemen opgelost kunnen worden met homeopathische geneesmiddelen.

Energetisch zijn er globaal drie verschillende vormen van hyperactiviteit. Welke ook nog in mengvorm kunnen voorkomen. Bij de eerste vorm is net als bij ADD een verstoring in de slaap en het acethylcholine de oorzaak. Er is een variant waarbij een adrenaline verstoring een rol speelt. En tenslotte kan de hyperactiviteit komen vanuit een verstoring in het GABA (gamma amino boterzuur). Zeker bij de laatste vorm, maar eigenlijk bij alle varianten zie ik vaak een intolerantie voor suiker in de voeding. Alle varianten zijn goed met een homeopathisch middel en eventueel dieetadvies te herstellen.

Meer informatie over concentratieproblemen en ADD en ADHD

Chronische klachten

Slechte weerstand

Je kent het wel, zodra de weerstand van je baby of kind zakt: snottebellen, hoesten, ontstoken ogen, griep, waterpokken en kinderziektes. Ieder kind heeft af en toe wel iets. Je wilt het natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dat zal niet helemaal lukken, maar je kunt de weerstand van je kind wel ondersteunen. Vooral als de klachten lang aanhouden, telkens terugkomen of als er regelmatig antibiotica wordt voorgeschreven voor een longontsteking, oorontsteking of blaasontsteking is er meer aan de hand. Bij een heftige bacteriële ontstekingen ontkom je niet aan antibiotica. Maar te vaak antibiotica gebruiken verzwakt het eigen afweersysteem alleen maar meer.

Gezonde voeding, bewegen, buitenlucht helpen allemaal mee om de weerstand te versterken, maar je kunt met een homeopathisch middel ook specifiek het afweersysteem stimuleren. Energetisch is vrijwel altijd de longenergie verzwakt. Waardoor onder andere de thymus (een klier die een rol speelt bij het immuunsysteem) minder goed functioneert. Vooral bij aandoeningen van de luchtwegen vind ik in de voeding vaak een overgevoeligheid voor melkproducten. Maar een ei of citrusovergevoeligheid kan ook de luchtwegen verzwakken.

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

chronische verkoudheid

Iedereen is weleens verkouden, maar als een verkoudheid langer duurt dan twee weken of als je telkens opnieuw verkouden wordt is je afweersysteem verzwakt. Meestal wordt dit veroorzaakt door een virale infectie, die het afweersysteem en specifiek de thymus overbelast. Waardoor het afweersysteem minder goed functioneert en je niet hersteld van een verkoudheid of echt alles op pikt. Zie ook hierboven slechte weerstand

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

Astma

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Allergie

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Eczeem

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Obstipatie

Bij verstopping (obstipatie) lukt het niet goed om te poepen. De poep (ontlasting) blijft te lang in de darm en wordt daardoor hard en droog. Obstipatie wordt meestal veroorzaakt door een verkeerd voedingspatroon (vezelarm voedsel, weinig drinken) en te weinig bewegen. Een andere veel geziene oorzaak is uitstelgedrag; omdat het poepen pijnlijk is, het kind te druk is om naar de wc te gaan of omdat het kind alleen thuis in een vertrouwde omgeving kan poepen. Uitstelgedrag betekent niet dat uw kind de ontlasting expres ophoudt. Dit gaat meestal onbewust. Soms speelt een voedingsovergevoeligheid voor (granen, melk of gist) een rol. Volgens de Chinese geneeskunde zijn met name de milt en leverenergie verantwoordelijk voor obstipatie. Ook vind ik regelmatig veel spanning op het eerste chakra (door emotionele spanning). Niet gek als je bedenkt dat het eerste chakra vlak boven de anus gelokaliseerd is.

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Groeipijn

Epilepsie

Obesitas

Maag- en darmziekten

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Haaruitval (alopecia)

Alopecia areata betekent pleksgewijze kaalheid. Het is een ziekte van de haarwortels. In de plekken waar de haarwortels zijn aangetast vallen (vrijwel) alle haren uit. Terwijl de huid eromheen een normale haargroei toont. Het gevolg is dat er één of meer kale gebieden ontstaan. De precieze oorzaak van alopecia areata is onbekend. Energetisch lijkt het beeld van alopecia erg op het beeld van andere huidproblemen, zoals eczeem en psoriasis. Vrijwel altijd is de nierenergie verzwakt en is de leverenergie geblokkeerd. De huid fungeert als een soort uitlaatklep van een stuk onderliggende emotionele spanning. Met een homeopathisch middel kan de verwerking gestimuleerd worden. Waardoor de onderliggende spanning opgeruimd wordt en de huid niet langer meer als uitlaatklep hoeft te dienen. De haarwortels herstellen zich en de haren komen terug.

Sub acute klachten

Verkoudheid

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

Aften

Aften zijn pijnlijke, grijswitte zweertjes in de mond of in de slokdarm. Regulier is de oorzaak onbekend en is de behandeling vaak ontoereikend. Volgens de Chinese geneeskunde is de miltenergie verantwoordelijk voor problemen van het tandvlees en verhemelte. Dit is ook mijn ervaring. Aften ontstaan door een zwakke miltenergie, meestal veroorzaakt door een voedselovergevoeligheid. Behandeling bestaat uit een homeoapthisch middel en (eventueel) een dieetadvies om de miltenergie te versterken. Zodat de aften weer verdwijnen.

Luieruitslag

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Darmkrampen

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Hoofdpijn

Meer informatie over hoofdpijn en migraine

Hooikoorts

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Overgeven

Meer informatie over maagzuur, diarree, obstipatie, darmkrampen, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, spastisch colon

Bronchitis

Meer informatie over allergie, eczeem, hooikoorts, astma, galbulten

Waterwratjes

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

Migraine

Meer informatie over hoofdpijn en migraine

Last met tanden krijgen

Meestal zorgen doorbrekende tandjes er voor dat je baby wat zeurderig, huilerig en rusteloos wordt. Zodra het tandje is doorgebroken, verdwijnen de klachten weer. Als er geen sprake is van andere klachten dan wil chamodent (van VSM) nog weleens helpen. Deze druppels maximaal een week aaneengesloten gebruiken. Dit geeft meestal direct verlichting. Als deze druppels niet voldoende werken of als er sprake is van meer klachten door het doorkomen van de tandjes, dan is het raadzaam om langs te komen en een homeopathisch middel uit te laten zoeken dat meer gericht werkt.

Ziekte van Pfeiffer

Meer informatie over de ziekte van Pfeiffer en andere oorzaken van vermoeidheid

Oorontstekingen

Meer informatie over slechte weerstand, oorontstekingen

 

Hormonale klachten

Tijdens de zwangerschap

tcm zwangere vrouwAls je zwanger bent wil je je zelf en je ongeboren kindje niet blootstellen aan chemische medicatie. Lastig als je toch klachten krijgt. Gelukkig kun je de meeste zwangerschapskwalen goed behandelen met acupunctuur of homeopathie zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft voor je kind.

Wie tijdens de zwangerschap heel misselijk is, vindt verlichting dankzij acupunctuur. Ook bij migraine of andere pijn waarvoor je liever geen medicatie gebruikt, biedt acupunctuur soelaas.

Acupunctuur kan tevens helpen ter voorbereiding van de bevalling. Onder andere als er sprake is van een stuitligging. Ook wordt het gebruikt om de bevalling in gang te zetten, dit kan vanaf een week na de uitgerekende datum.

Hooikoorts adviezen

We zitten midden in het hooikoorts seizoen. Hooikoorts is een vorm van allergie voor bepaalde soorten stuifmeelkorrels (pollen) van grassen, planten of bomen. Zodra de ogen, neus, mond, keel of luchtpijp van iemand met hooikoorts in aanraking komen met het stuifmeel, raken de slijmvliezen geprikkeld. Dat kan veel klachten geven. De neus kan jeuken, waardoor u veel niest. U kunt ook last hebben van een verstopte neus of een 'loopneus'. Uw ogen kunnen jeuken, tranen of branderig aanvoelen. Uw keel kan droog en branderig zijn, waarbij u moet hoesten. Sommige mensen hebben een vol gevoel in hun hoofd. Ook een koortsig en moe gevoel kan het gevolg zijn.

Regulier bestaat de behandeling uit symptoombestrijding. Met behulp van een anti-histaminicum wordt de allergische reactie onderdrukt.

Gelukkig zijn er alternatieven. Veel mensen weten niet dat hooikoorts goed reageert op een behandeling met acupunctuur of homeopathie zoals dokter Veenstra die toepast. Hiermee kun je de energie van de mens beïnvloeden en de achterliggende oorzaken aanpakken.

Zelf kunt u ook al wat doen. U kunt minder melkproducten gebruiken. Bij hooikoorts is er in de voeding vrijwel altijd sprake van een intolerantie voor een van de melkeiwitten. Door het melkeiwit weg te laten zullen andere allergenen ook minder allergische prikkels opwekken. Met als gevolg minder klachten.