ADHD

ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder) is de meest voorkomende gedragsstoornis op kinderleeftijd en wordt gekenmerkt door een concentratietekort (aandachtsstoornissen), impulsiviteit (ze handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn) en/of hyperactiviteit (overactief). Een variant met alleen de concentratieproblemen heet ADD (attention deficit disorder). Het komt niet alleen bij kinderen voor, ook volwassenen kunnen hieronder lijden. Regulier worden vrijwel altijd amfetamineachtige medicijnen als ritalin en concerta voorgeschreven. In de praktijk zie ik een drie totaal verschillende beelden die zich alle 3 als ADHD of ADD kunnen uiten.

REM slaap gerelateerd (acetylcholine)

Slaapproblemen komen veel voor bij kinderen met ADHD en naar de onderlinge relatie is dan ook veel onderzoek gedaan. Recent wetenschappelijk onderzoek toont voor het eerst meetbare en objectieve veranderingen in de slaapparameters aan. De veranderingen die optreden bij kinderen met ADHD beperken zich tot de REM slaap. Deze begint later en duurt minder lang. De REM slaap is heel belangrijk. Het is het gedeelte van de slaap waarin we dromen en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons zenuwstelsel en verwerking van indrukken en emoties.

Ander onderzoek heeft aangetoond dat slaap onderbrekingen, slaap onthouding en minder lang slapen dezelfde klachten geeft als de kernsymptomen van ADHD namelijk concentratieproblemen, gedragsproblematiek en hyperactiviteit.

Deze subgroep heeft bij onderzoek een stoornis in het acetylcholine (een stof die in het zenuwstelsel werkzaam is). Deze stof is onder andere verantwoordelijk voor het op gang brengen en in stand houden van de REM slaap.

Met behulp van acupunctuur en homeopathie kun je deze verstoring in de REM slaap corrigeren. Voordat de klachten van de ADHD verdwijnen zie je ook bijna altijd een verbetering in de kwaliteit van de slaap. Kinderen worden minder moe wakker, slapen minder onrustig, slapen ineens de hele nacht door en vertonen meer droomactiviteit.

Resultaten met deze methode zijn verbluffend. Niet alleen de slaap hersteld, ook de gedragsstoornissen herstellen. De concentratie neemt toe, het gedrag wordt rustiger. De onrust verdwijnt.

Spasmofylie (adrenaline)

Het tweede beeld wat kan leiden tot concentratie problemen en overactiviteit is een zogenaamde spasmofylie. Letterlijk betekent dit neiging tot verkramping. De oorzaak ligt hier bij een andere stof die in ons zenuwstelsel voorkomt, adrenaline. Deze stof wordt ook door de bijnieren gemaakt en komt daar vrij als reactie op stress. In wezen is dit dus een overmatige gevoeligheid op stress. De reguliere geneeskunde herkent dit probleem in de Angelsaksische literatuur niet. In de Franse literatuur wordt dit wel beschreven. Een relatie met prolactine, een hormoon dat door de hypofyse afgegeven wordt, en tekorten aan calcium en magnesium worden verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van spasmofylie. In mijn praktijk behandel ik dit met homeopathische middelen. Samen met een advies om veel te sporten en te bewegen geeft dit een aanzienlijke verbetering. Spasmofylie is vooralsnog niet 100% te genezen, met name het advies om veel te sporten blijft een must.

Onrust (GABA)

Het derde beeld met vergelijkbare klachten is een tekort in het zenuwstelsel aan GABA, gamma amino butyril acid.  GABA heeft een inhibiërende (remmende) functie op de rest van het zenuwstelsel. Zodra deze stof minder sterk aanwezig is zal de rest van het zenuwstelsel dus onrustiger worden. Met name deze vorm van onrust en concentratie gebrek is erg gevoelig voor het gebruik van suiker en zoetstoffen. Deze remmen namelijk het GABA nog eens extra in zijn functioneren. Bij deze kinderen zie je dus extreme drukte ontstaan na gebruik van suiker. Naast een suikervrij dieet is ook hier een homeopathische behandeling het meest effectief gebleken. Deze richt zich voornamelijk op het herstel van de functie van GABA.

5 Elementenleer

5 elementenleer web zonder achtergrond

Nieren

Lever

Hart

Milt

Longen

Uitleg van de energetische functies van de belangrijkste organen volgens de Chinese geneeskunde