Corona virus

Momenteel is de hele wereld in de ban van het coronavirus. Ook in Nederland zijn scholen, horeca en sportverenigingen gesloten. Samenscholingen worden ontraden en voor zover mogelijk wordt iedereen verzocht thuis te werken. Dit alles in de hoop verdere verspreiding van dit virus te voorkomen. Eind 2019 dook er in de regio Wuhan in China een nieuw SARS-virus op, corona. Inmiddels is er volgens de WHO sprake van een pandemie en zijn er wereldwijd besmettingen. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Elk jaar vindt er wel een epidemie plaats, veroorzaakt door een virus (meestal een influenza virus) en elk jaar kost dat weer honderdduizenden mensenlevens. Dat zijn er wereldwijd ongeveer 2000 per dag.

corona virus.png

Dagelijks overlijden er gemiddeld 400 mensen in Nederland aan allerlei oorzaken. Door een epidemie kunnen er meer mensen overlijden dan het jaarlijkse gemiddelde. In de winter zie je altijd een piek in overlijden door influenza. Het verschil tussen het 'normale' overlijden en de invloeden van buiten (een epidemie, een terroristische aanslag, etc.) noemen we oversterfte. In onderstaand plaatje van het RIVM is te zien dat het corona virus nu op het niveau zit van de influenza griep van 2018. Toen lagen de ic's ook vol met mensen met griep, maar daar hoorden we niks over. Daarmee wil ik de ernst van de corona pandemie niet bagatelliseren maar voor nu is de oversterfte niet heel hoog en zijn het vooral oude(re) mensen met onderliggende kwalen die overlijden. Als het coronavirus langer aanwezig blijft, wat ik wel verwacht, dan zullen de cijfers nog veranderen. Op dit moment is er nog weinig informatie bekend over de mate van besmetting in de hele populatie. sterftecijfers 8 april

Gelukkig verloopt de infectie bij de meeste mensen die gezond zijn en in goede conditie zijn vrij mild. Maar bij oudere mensen in combinatie met comorbiditeit (het hebben van een andere aandoening die het afweersysteem verzwakt) is er wel sprake van een mortaliteit die fors hoger ligt dan bij de jaarlijkse influenza infecties (griep). Deze kwetsbare groep is normaal gesproken gevaccineerd, of heeft in het verleden al vaker een besmetting met influenza gehad, waardoor een natuurlijke immuniteit aanwezig is en de mortaliteit lager ligt.

Ondanks alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen, verwacht ik niet dat het virus nu nog in te dammen is en zullen de meeste mensen in aanraking komen met dit virus. Maar dit is geen reden tot paniek, zeker niet als je niet tot de kwetsbare groep hoort. Update (17-3-2020): dit is nu ook het officiële beleid van het RIVM. Alle maatregelen zijn  gericht op het beperken en verminderen van het aantal patiënten zodat de piekbelasting van de zorg beperkt blijft. Het uiteindelijke doel van alle adviezen van het RIVM is het behalen van groepsimmuniteit. Dit levert op de lange termijn de beste bescherming ook voor de meest kwetsbare populatie. Om dit te bereiken zal wel minimaal 60% van de Nederlandse bevolking het corona virus moeten doormaken, moeten herstellen en immuun worden. Dit zal maanden tot jaren duren. Een andere manier om groepsimmuniteit te krijgen is door het ontwikkelen en gebruiken van een vaccin. Voordat er een veilig en werkzaam vaccin is zijn we ook 18-36 maanden verder. Voorlopig zijn we dan ook niet van dit corona virus af en zullen we de komende twee jaar nog met maatregelen rekening moeten houden. Wel zullen de maatregelen soepeler worden.

Update (5-1-2021) De verschillende vaccins zijn dankzij wereldwijde inspanningen veel sneller dan verwacht en gebruikelijk al klaar en vanaf deze week gaan we ook in Nederland vaccineren. Vaccineren is op dit moment de enige manier om van de samenleving ontwrichtende maatregelen af te komen. Voor alle kwetsbare groepen (onderliggend lijden, ouder dan 60 jaar) is vaccineren aan te raden. Voor de niet kwetsbaren is het individueel waarschijnlijk niet nodig om te vaccineren, maar is het voor de samenleving wel nodig.

Vaccineren levert zelden problemen op. Heb je na vacccinatie wel klachten dan is dat meestal snel en goed te behandelen met acupunctuur of homeopathie.

Praktijk gewoon geopend

Op dit moment is de praktijk nog gewoon geopend en kunnen alle afspraken doorgaan. In de praktijk vind alleen één op één contact plaats en er is nog meer aandacht voor hygiëne. Volgens de huidige richtlijnen kan ik gewoon blijven behandelen en patiënten blijven helpen. Daarnaast denk ik met mijn behandeling juist iets toe te kunnen voegen aan het op peil brengen en houden van het afweersysteem en daarmee er voor zorgen dat een eventuele besmetting met het corona virus milder zal verlopen.

In Nederland wordt de reguliere zorg ook weer opgepakt, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en cosmetische artsen zijn weer aan de slag ook voor niet spoed klachten.

In China hebben acupunctuur en Chinese kruiden een grote rol gespeeld bij het herstel. De reguliere geneeskunde heeft vooralsnog geen behandeling bij een virale infectie en er is ook nog geen vaccin. Wel kunnen symptomen bestreden worden bij mensen met ernstige klachten. Zo kunnen patiënten met luchtwegklachten extra zuurstof toegediend krijgen.

Terwijl met acupunctuur en homeopathie het afweersysteem gestimuleerd kan worden. Hierdoor voorkom je geen infectie, maar zorg je er wel voor dat je sneller hersteld en de lichamelijke klachten beperkt blijven. De infectie zal mild verlopen.

Tijdens de controle behandelingen zal ik extra aandacht geven aan het controleren van de longenergie. Als deze verzwakt is loop je meer risico op een heftig verlopende infectie. Zo nodig zal ik het afweersysteem extra stimuleren met acupunctuur of een homeopathisch middel.  Een extra reden om de afspraak bij dokter Veenstra door te laten gaan.

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Overleg dan even met dokter Veenstra, wat je het beste kunt doen.

Behoort u tot de kwetsbare risicogroep, neem dan ook contact op met mij.

Extra voorzorgsmaatregelen in de praktijk

Uiteraard is er nog meer aandacht voor hygiëne in de praktijk en worden er geen handen geschud. Mocht het niet lukken om anderhalve meter afstand te houden dan zal ik een mondkapje dragen, zoals tijdens het onderzoek.

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts wilt u dan contact opnemen om de afspraak te verplaatsen.

Zou u bij binnenkomst in de praktijk uw handen willen wassen.

Speelgoed en leesvoer zijn momenteel niet aanwezig in de wachtkamer.

Om in de wachtkamer afstand te kunnen houden verzoek ik u om met zo min mogelijk begeleiders (maximaal twee) van de patiënt langs te komen. Broertjes en zusjes zo veel mogelijk thuis te laten of anders in het park of auto te laten wachten..

Het onderzoek kan eventueel ook op afstand gedaan worden m.b.v. bloedonderzoek. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met dokter Veenstra.

 

Heeft u geen klachten maar wilt u toch liever de afspraak verzetten vanwege het Corona virus, dan heb ik daar alle begrip voor. U kunt de afspraak kosteloos annuleren en verplaatsen. Geef dit wel zo snel mogelijk aan.

Wat kun je zelf doen

Niet in paniek raken.

Angst heeft een negatief effect op je immuunsysteem.

De longenergie ondersteunen

 • Stoppen met roken (als je daar hulp bij nodig hebt)
 • Voorzichtig zijn met melkproducten (geven slijm en verzwakken de longenergie)
 • Uitkijken als je al verkouden bent (je afweersysteem is dan al belast)
 • Niet op de tocht zitten (virussen komen volgens de Chinese geneeskunde in je lichaam bij blootstelling aan wind)

Daarnaast gezond leven

 • Veel bewegen. Lekker naar buiten gaan (niet in grote groepen). Fietsen,wandelen of in de tuin werken.
 • Afwisselend en gezond eten.
 • Pak je rust. Slaap is heel belangrijk voor je herstel.
 • Vermijd stress. Stress beïnvloedt het immuunsysteem negatief.
 • Er zijn allerlei qigong oefeningen om de weerstand te versterken.
 • Tussendoor een afspraak maken als je met behulp van acupunctuur je afweersysteem een extra boost wil geven. Artikel uit het Journal of Chinese Medicine over corona virus behandelen met acupunctuur en met chinese kruiden

Niet nodig

 • Extra supplementen en / of vitamines gebruiken is meestal niet nodig.
 • Paracetamol gebruiken om de koorts (zolang de koorts lager is dan 39,5º C) te onderdrukken. Koorts is een teken dat je afweersysteem reageert op een indringer en dus zijn werk doet.

Gebruiksaanwijzing opsturen druppel bloed voor onderzoek op afstand.

Het energieveld dat door dokter Veenstra onderzocht wordt, bevindt zich rondom het lichaam. Het is mogelijk om dit energieveld op afstand te onderzoeken.

De makkelijkste manier is om gebruik te maken van een drager. Een druppel bloed kan deze rol vervullen. Met de druppel bloed gaat het energieveld mee en kan dokter Veenstra dit op de gebruikelijke manier onderzoeken.

Benodigdheden:

Deze kunt u zelf aanschaffen ( via internet of bij een apotheek / drogist) of vragen of dokter Veenstra een setje kan opsturen.

 

Een bloedlancet gebruikt u om met een steriel lancet een klein wondje te maken in een vinger.

Vervolgens pakt u een objectglaasje, deze houdt u tegen de druppel bloed aan. 1 of 2 druppels bloed is meer dan genoeg.

Het tweede objectglaasje legt u bovenop het objectglaasje met bloed. Vervolgens gebruikt u plakband rondom beide objectglaasjes.

Nu kunt U het pakketje opsturen per post. De veiligste manier is om het dubbele objectglaasje te verpakken tussen 2 stukjes karton. Hier ook weer wat plakband om heen. Dan kan het in een bubbelenvelop en met een postzegel in de brievenbus. Adres: Dokter Veenstra kronenburgersingel 213, 6511 AR Nijmegen

Vergeet niet om een briefje toe te voegen met uw specifieke vragen en uitgebreide beschrijving van uw klachten in de afgelopen periode.

Zodra het pakketje bij mij binnen is, kan ik het nakijken. Daarna neem ik telefonisch contact met u op om mijn bevindingen te bespreken. De kosten voor een consult op afstand zijn gelijk aan de normale kosten voor een consult. Zie huidige tarieven.

Perifere Projecties van Chakra Punten

Scriptie NAAV C-cursus

Robert Martijn Veenstra, Arts

Maart-April 2002

Inhoudsopgave

 • Samenvatting
 • Inleiding
 • Resultaten
 • Chakra middelen
 • Stuitchakra
 • Heiligbeenchakra
 • Bovenbuikschakra
 • Hartchakra
 • Keelchakra
 • Voorhoofdschakra
 • Kruinchakra
 • Hielchakra
 • Rechterschouderchakra
 • Linkerschouderchakra
 • Rechterhandchakra
 • Linkerhandchakra
 • Thymus chakra
 • Hoogste chakra
 • Discussie
 • Conclusie
 • Bijlage Tabel 1: Chakra's Tabel2: Overige projecties
 • Literatuurlijst

Samenvatting

De relatie tussen de traditionele Chinese geneeskunde en de neurofysiologie zoals die in de auriculomedicinae gevonden is wordt verklaard aan de hand van een beschrijving van de functie van de chakra’s, de gekoppelde neuropeptiden en de gekoppelde acupunctuurpunten. In een aantal gevallen ligt de relatie er dik bovenop, maar in andere gevallen is de relatie op het eerste gezicht niet heel duidelijk. Dit heeft te maken met de brede functie van zowel de chakra’s als de gekoppelde acupunctuurpunten. De acupunctuurpunten, die besproken worden, zijn empirisch de meest gebruikte en meest succesvolle punten. Verder komt naar voren dat de hypothalamus een centrale rol speelt in zowel de neurofysiologie als in de auriculomedicinae bij het in stand houden van het evenwicht. Een van de conclusies die naar voren komt is dat er meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar de functie van de neuropeptiden en dan met name naar hun neurotransmitterfunctie zodat de relaties met
de chakra’s duidelijker worden.

Voorwoord

Mijn eerste kennismaking met de auriculomedicinae, althans van de kant van de hulpverlener, vond plaats in juni 2001. Ik had net mijn basiscursus van de NAAV afgerond en ging met mijn vader mee naar een bijeenkomst van de Goudse Academie waar hij een voordracht zou houden. Zijn verhaal ging onder meer over de relatie tussen oorprojecties en lichaamsprojecties. Wat mij opviel was dat alle belangrijke punten, zoals we die geleerd hadden in de basiscursus, overeenkwamen met de belangrijkste punten in het oor. Bovendien werden deze punten gekoppeld aan een stof of structuur in het centraal zenuwstelsel. Nu een jaar later zie ik zelf bijna dagelijks in de praktijk deze relatie en vraag ik me af of deze relaties zoals die gelegd zijn ook te verklaren en uit te leggen zijn met de hedendaagse beschikbare kennis uit de TCM, de neurologie en de neurofysiologie.

Inleiding

In 1966 ontdekt de Franse arts Paul Nogier een polssignaal. Dit signaal (Vasculair Autonoom Signaal, VAS) is een fysiologische respons van het lichaam op informatie uit het energieveld. Deze informatie kan worden afgelezen door het voelen van de pols aan de arterie radialis. Door het bewegen van puntzoekers en/of filters (zwart-wit filter, spiegeltje (Lee 271), en kleuren) door het elektromagnetisch veld en het tegelijkertijd voelen van de pols door de arts zijn storingen in het elektromagnetische veld op te sporen. Deze storingen projecteren op het oor. Door deze informatie te koppelen aan kennis van oorsomatotopie is het mogelijk de verstoring te benoemen als een stoornis in een bepaalde stof (meestal een hormoon, neurotransmitter of neuropeptide) of op een bepaalde plaats in het lichaam (meestal een orgaan of gebied in het centraal zenuwstelsel). Door het frontaal opleggen van de filter met de stof is de verstoring te corrigeren en kan men de volgende verstoring opzoeken totdat alle verstoringen gecorrigeerd zijn. Met behulp van deze kennis heeft dit binnen de auriculo-medicinae uiteindelijk geleid tot een beeld van het electromagnetisch veld. Dit is opgebouwd uit 14 lagen (chakra’s), welke zich in steeds wijder wordende velden om het lichaam ontplooien. Elk van deze 14 lagen heeft een afzonderlijke functie. De eerste laag wordt beheerst door emoties, de tweede door ons gevoel, de derde door ons denken, de vierde door onze intuïtie en de vijfde door onze spiritualiteit. De volgende lagen spelen zich voor de meeste mensen op een minder bewust of zelf onbewust niveau af, maar zijn voor ons algemeen welbevinden van essentieel belang. Vanuit deze lagen worden chemische processen in het lichaam aangestuurd. Deze aansturing vindt plaats door bepaalde neuropeptiden. Elke laag (chakra) is gekoppeld aan een neuropeptide. In geval van ziekte is met de aansturing iets misgegaan. Dit wordt meestal veroorzaakt door een verstoring in een van de buitenste lagen. Deze stoornis vreet zich als het ware naar binnen via de verschillende lagen en op elk van deze lagen is er de mogelijkheid om deze stoornis te corrigeren. Totdat alleen een emotionele ontlading (binnenste laag) ons scheidt van een lichamelijke klacht. Aan elke ziekte liggen dus emotionele, gevoelsmatige en zo verder verdrongen spanningsvelden ten grondslag. Een therapie is dan ook gericht op het verwijderen van deze spanningsvelden, waardoor het energieveld hersteld en uiteindelijk ook de lichamelijke klachten afnemen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathische middelen of Chinese kruiden. Tot zover een korte beschrijving van de auriculomedicinae. Uit bovenstaande blijkt de belangrijke rol, die de energievelden vervullen in het ontstaan van pathologie. Naast een verstoring in deze energievelden spelen ook stoornissen in het centraal zenuwstelsel, in de stresshormoonhuishouding en de doelorganen een rol bij pathologie. In de volgende hoofdstukken zal ik van de meest voorkomende verstoringen in de auriculomedicinae een brug proberen te slaan tussen de bevindingen van de Chinezen en de hedendaagse kennis van de neurobiologie en neurofysiologie met behulp van de relatie zoals die in de auriculomedicinae gelegd is.

Resultaten Chakra middelen

Stuitchakra

Het eerste chakra (stuitchakra) wordt ontregeld door angst en emoties in het algemeen. Een verstoring van dit chakra speelt in vrijwel alle ziektes een rol. Het stuitchakra projecteert ter hoogte van Dm1 en is gekoppeld aan de wondermeridiaan Dai Mai en daarmee aan het kardinaalpunt van deze meridiaan Ga41. Het gekoppelde neuropeptide is vasopressine. Vasopressine (Antidiuretisch Hormoon) wordt geproduceerd in de nucleus supraopticus en nucleus paraventrikularis van de hypothalamus en wordt uitgescheiden via de achterkwab van de hypofyse. De bekendste functie van vasopressine is de regulatie van de waterhuishouding. Daarnaast speelt vasopressine een rol in de stressregulatie; het heeft een synergistische werking met CRH op de afgifte van ACTH Ook is vasopressine een neurotransmitter en heeft het een rol bij het opslaan van nieuwe herinneringen in het geheugen. Alcohol onderdrukt de productie van vasopressine . Bij overmatig alcoholgebruik kom je minder goed in je vel te zitten en worden emoties geblokkeerd. Ga41 Zulinqi (Falling Tears) is geïndiceerd bij rheumatische klachten als kardinaalpunt van de Dai Mai en heeft verder een functie in het opheffen van Qi stagnatie en het klaren van vocht-hitte. In de TCM wordt Qi stagnatie vaak veroorzaakt door blokkerende emoties. Angst is in de TCM aan de nier gekoppeld. Het lijkt ook evident dat vasopressine aan de nier gekoppeld is door middel van de regulatie van de waterhuishouding. De relatie van de Dai Mai met onderrugklachten, die ook frequent voorkomen bij Nier deficiëntie suggereren ook een relatie in die richting. Dm1 Changqiang (Long Strenght) reguleert Ren Mai en Du Mai, kalmeert de geest en klaart vocht-hitte. Ik kon geen duidelijke relatie aantonen. Al is dit natuurlijk een punt met een brede werking.

Heiligbeenchakra

Het tweede chakra (heiligbeen) heeft te maken met ons gevoel. Het heiligbeenchakra projecteert ter hoogte van Ma27 en is via de Chong Mai gekoppeld aan Mp4. Het gekoppelde neuropeptide is oxytocine.
Oxytocine wordt ook geproduceerd in de nucleus supraopticus en nucleus paraventrikularis van de hypothalamus en wordt uitgescheiden via de achterkwab van de hypofyse. Bekende functies van oxytocine zijn uteruscontractie tijdens baring en melkgangsamentrekking tijdens zogen. Daarnaast maakt oxytocine mensen meer sensitief voor de gevoelens van anderen en speelt het een rol bij sociale interactie . Bij een ernstig tekort aan oxytocine is de sociale interactie verstoord en dit kan leiden tot psychopathie. Mp4 Gongsun (Minute Connecting Channels) is een belangrijk punt met veel verschillende acties. Als kardinaalpunt van de Chong Mai opent het in de uterus en reguleert het de menstruatie. Daarnaast is Mp4 het Luo-punt met de maag. Bovendien kan Mp4 stagnatie van Qi en Xue opheffen in het abdomen. Met name de relatie met de uterus past bij oxytocine. Ma27 Daju (Big Great) reguleert maag Qi en is geïndiceerd bij problemen aan de geslachtsorganen. Er is geen duidelijke relatie tussen Ma27, oxytocine en het tweede chakra gevonden, behalve dat de uterus ook een geslachtsorgaan is.

Bovenbuikschakra (zonnevlecht)

Het derde chakra (zonnevlecht) wordt ontregeld door te veel denken en piekeren. Dit kan zich uiten in allerlei bovenbuikklachten. De zonnevlecht projecteert ter hoogte van RM12 en is via de Du Mai gekoppeld aan Du3. Het gekoppelde neuropeptide is somatostatine. Somatostatine (Growth Hormone-Inhibiting Hormone) wordt geproduceerd in de hypothalamus en diverse andere plaatsen in het lichaam (o.a. maag en pancreas). Somatostatine remt het groeihormoon en TSH. Het speelt verder een belangrijke rol in de pancreas, het maagdarm stelsel en in de nieren. Daarnaast is het een neurotransmitter. Du3 Houxi (Black Stream) heeft een zeer groot werkingsgebied, waaronder een effect op het brein. Het helpt iemand de juiste keuzes te maken en zijn gedachten te ordenen (Maciocia: ‘it clears the mind’). RM12 Zhongwan (Middle of Epigastrium) is een zeer belangrijk punt voor alle buikklachten als regulator van maag, milt en de middelste verwarmer en als alarmeringspunt (Mo-punt) van de maag en middelste verwarmer. In de TCM heeft overmatig denken en piekeren een negatieve invloed op de energie van de milt en de middelste verwarmer.

Hartchakra

Het vierde chakra (hart) raakt verstoord bij mentale overbelasting en intuïtieve blokkades. Dit uit zich in overspanning en diverse hartklachten. Het hartchakra projecteert ter hoogte van RM17 en is via de Yinwei Mai gekoppeld aan Kr6. Het gekoppelde neuropeptide is LH-RH. LH-RH wordt geproduceerd in de hypothalamus en reguleert de afgifte en productie van FSH en LH uit de hypofysevoorkwab. Daarnaast heeft LH-RH ook een functie als neurotransmitter. Kr6 Neiguan (Inner Gate) is een van de belangrijkste acupunctuurpunten met veel verschillende functies. Het heeft onder meer een specifieke actie op de borst en kan dan ook voor alle problemen in de borstkas gebruikt worden. Rm17 Shanzhong (Middle of Chest) heeft als alarmeringspunt (Mo-punt) van de kringloop een relatie met de kringloop en als zee van energie in de borstkas kan Rm17 ook voor vrijwel alle problemen in de bovenste verwarmer (hart en long) gebruikt worden.

Keelchakra

Het vijfde chakra (keel) is verstoord bij vastzittend verdriet. Dit zie je nog al eens bij depressies en spirituele blokkades. Het keelchakra projecteert ter hoogte van RM23 en is via de Ren Mai gekoppeld aan Lo7. De gekoppelde neuropeptide is TRH. TRH wordt geproduceerd in de hypothalamus en in het maagdarm stelsel. TRH reguleert de afgifte en synthese van TSH en prolactine en heeft een functie als neurotransmitter. Lo7 Lieque (Broken Sequence) is een belangrijk punt met uiteenlopend werkingsgebied. Lo7 wordt veel gebruikt bij emotionele en psychische problemen veroorzaakt door verdriet, piekeren en bedroefdheid. Volgens de 5-elementenleer is de gekoppelde emotie aan de longen ook verdriet. Als Luo-punt heeft het punt via de dikke darm invloed op de keel. RM23 Lianquan (Corner Spring) wordt gebruikt bij keelproblemen en verhoogde schildklierfunctie.

Voorhoofdschakra

Het zesde chakra (voorhoofd) raakt geblokkeerd indien we onze ziel te weinig luchten. Dit leidt tot gevoelsarmoede en in ernstige gevallen zelfs tot psychopathische persoonlijkheidsontwikkeling. Het voorhoofdschakra projecteert ter hoogte van Yin Tang (BM2) en is via de Yinqiao Mai gekoppeld aan Ni6. Het gekoppelde neuropeptide is a-MSH. a-MSH (Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone) wordt geproduceerd in de voorkwab van de hypofyse en is verantwoordelijk voor de pigmentatie door middel van depositie van melanine. In amfibieën, vissen en reptielen is dit hormoon verantwoordelijk voor de kleurveranderingen van de huid. In de mens is de functie nog onduidelijk. Ni6 Zhaohai (Shining Sea) is een belangrijk punt met veel verschillende functies. Het heeft onder andere een kalmerende werking op de geest bij angst en rusteloosheid, veroorzaakt door een nier yin deficiëntie. BM2 Yin Tang (Seal Hall) kalmeert de geest en vermindert angst.

Kruinchakra

Het zevende chakra (kruin) heeft met liefde en verliefdheid te maken en is hiermee het enige chakra waarmee angst kan worden overwonnen. Lukt dit niet dan kan zelfs schizofrenie ontstaan. Het kruinchakra projecteert ter hoogte van Dm20 en is via de Yangqiao Mai gekoppeld aan Bl62. Het gekoppelde neuropeptide is b-endorfine. b-endorfine wordt geproduceerd door de hypofyse voorkwab. b-endorfine wordt samen met ACTH en enkefalinen onder regulering van CRH uitgescheiden. Het heeft een opioïde werking; pijnstillend, verslavend en geeft een gevoel van gelukzaligheid. b-endorfine is ook een neurotransmitter. Bl62 Shenmai (Ninth Channel) heeft een breed werkingsspectrum met name op het oog, het ruggenmerg en de hersenen. Dm20 Baihui (Hundred Meetings) is het ontmoetingspunt van alle Yang-organen en heeft een functie in het doen stijgen van Yang, het leegmaken van het hoofd en het oppeppen van de gemoedstoestand als iemand depressief is. Ook wordt dit punt gebruikt bij
pijnbestrijding.

Hielchakra

Het achtste chakra (Hielchakra) is verbonden met wilskracht. Bij verstoring ontstaat er allergie of anergie (kanker). Het hielchakra projecteert op Ni3. Het hielchakra is via de Yangwei Mai gekoppeld aan 3V5 en reguleert het neuropeptide bombesin. Bombesin is in eerste instantie ontdekt als neuropeptide met werking in het maagdarm stelsel, maar komt ook voor in het CZS en in de hypothalamus en heeft ook een neurotransmitterende werking. Over de specifieke werking is nog weinig bekend. 3v5 Waiguan (Outer Gate) heeft meerdere functies, maar is onder andere een belangrijk punt om externe pathogenen te verdrijven. Zowel bij eczeem als bij hooikoorts en astma spelen externe pathogene factoren een grote rol. Ni3 Taixi (Greater Stream) is het bronpunt van de nieren. Ni3 versterkt de nieren en versterkt de nier Jing (essence). In de TCM heeft allergie te maken met de nier-long as. Bij atopie is er sprake van een tekort aan nier Jing. Ook bij astma is Ni3 geïndiceerd om de energie die de long doet dalen, te grijpen. Tevens is de wilskracht aan de nier gekoppeld.

Rechterschouderchakra

Het negende chakra (rechterschouder) speelt een rol in de stressregulatie. Het rechterschouderchakra projecteert op Ga21 rechts. Het kardinaalpunt is Ga34 rechts. Melatonine is als neuropeptide gekoppeld aan het rechterschouderchakra. Melatonine wordt geproduceerd in de epifyse. Melatonine speelt een rol in de regulatie van slaap, stemmingen, puberteit en de menstruele cycli. Ga21R Jianjing (Shoulder Well) ontspant de spieren, stimuleert lactatie en de bevalling. Een van de eerste uitingsvormen van stress vinden we terug als gespannen nek- en schouderspieren. Ga34R Yanglingquan (Yang Hill Spring) is een van de belangrijkste punten met een breed werkingsspectrum. Ga34 heft lever Qi stagnatie op en ontspant de spieren als meesterpunt van de spieren. In de TCM is stress een van de veroorzakers van lever Qi stagnatie. Dat de schouderspieren bij stress gespannen zijn, is algemeen bekend.

Linkerschouderchakra

Het tiende chakra (linkerschouder) speelt ook een rol in de stressregulatie. Het linkerschouderchakra projecteert ter hoogte van Ga21 links en is gekoppeld aan Ga34 links. De gekoppelde neuropeptide is taurine. Taurine is een vrije vorm aminozuur en speelt een rol als antioxidant in de ogen. Daarnaast is taurine een grondstof voor neurotransmitters en heeft het een functie in de galstofwisseling en in de cholesterolhuishouding. Ga34L Yanglingquan (Yang Hill Spring) en Ga21L Jianjing (Shoulder Well) zijn hierboven reeds besproken bij het rechterschouderchakra.

Rechterhandchakra

Het elfde chakra (rechterhand) heeft te maken met vertrouwen. Vertrouwen in de breedste zin van het woord; zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving. Een verstoring van dit
chakra ligt vaak aan de basis van verstoringen in andere lagen. Het rechterhandchakra projecteert ter hoogte van Kr8 rechts en is gekoppeld aan Ma36. Het gekoppelde neuropeptide is glutamaat. Glutamaat is in het CZS de meest voorkomende exciterende neurotransmitter. Ma36R Zusanli (Three Miles of the Foot) is een van de belangrijkste en meest gebruikte acupunctuurpunten. Ma36 heeft een algemeen harmoniserend effect op het lichaam, zowel lichamelijk als geestelijk en heeft dan ook vele indicaties. Kr8 Laogong (Labour Palace) klaart hartvuur en kalmeert de geest. Linkerhandchakra Het twaalfde chakra (linkerhandchakra) heeft te maken met tevredenheid en acceptatievermogen. Verstoring van het linkerhandchakra leidt tot onvrede, jaloezie, wrok en gebrek aan zelfkritiek. Dit zie je onder meer bij multiple sclerosis (M.S.). Bij MS is dit chakra ernstig verstoord. De hierbij frequent geziene euforie past bij alle genoemde facetten: Het onvermogen (gebrek aan zelfspiegeling) om negatieve karaktertrekken als haat, wrok en jaloezie bij zich zelf te herkennen, of te accepteren. Het linkerhandchakra projecteert ter hoogte van Kr8 links en is gekoppeld aan Ma36 en litorin. Litorin is een stof in het CZS waar nog weinig tot niks over bekend is. Ma36L Zusanli (Three Miles of the Foot) en Kr8 Laogong (Labour Palace) zijn reeds besproken bij het rechterhandchakra.

Thymus chakra

Het dertiende chakra (thymus) is verstoord bij verminderde afweer en verhoogde vatbaarheid voor virussen. Het thymuschakra projecteert op Dm14. Het kardinaalpunt is Ma40. De thymus is een klein orgaan gelegen in het mediastinum. De thymus is verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van afweer door middel van de productie en sturing van T-cel lymfocyten. Op volwassen leeftijd treedt involutie op en vrijwel de hele thymus wordt vervangen door vetweefsel. Dm14 Dazhui (Big Vertebra) wordt gebruikt om externe aanvallen van wind-hitte te couperen. Daarnaast is Dm14 verantwoordelijk voor de afweer middels regulatie van de Wei-Qi. Ma40 Fenglong (Abundant Bulge) is het punt om flegma te verwijderen. Daarnaast opent Ma40 de borstkas en is het in die zin geïndiceerd bij alle bovenste luchtweg infecties.

Hoogste chakra

Het veertiende chakra (hoogste) heeft te maken met innerlijke vrede en rust en met kosmische gelukzaligheid. Elke vorm van onrust leidt tot pathologie en staat vaak aan de basis van andere stoornissen. Het hoogste chakra projecteert 20 cm boven de kleine fontanel en is gekoppeld aan Di4 en GABA. GABA (Gamma-aminobuteryc acid) is de meest voorkomende en belangrijkste inhiberende neurotransmitter.
Di4 Hegu (Joining Valley) is een van de belangrijkste acupunctuurpunten met een heel divers werkingsgebied.

Discussie

Alles draait om evenwicht. Het in balans zijn. Yin en Yang. Homeostasis. Daar zijn de westerse en Chinese geneeswijzen het over eens. Met behulp van de auriculomedicinae lijkt eindelijk een brug geslagen te kunnen worden tussen de westerse en oosterse denkwijzen. In de auriculomedicinae is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de hypothalamus en het centraal zenuwstelsel. Vrijwel alle door de chakra’s gereguleerde belangrijke neuropeptiden vinden hun oorsprong in de hypothalamus, staan rechtstreeks onder controle van een ander hormoon dat door de hypothalamus wordt uitgescheiden of zijn in de hypothalamus aanwezig als transmitter of messenger. In de reguliere geneeskunde is de centrale rol die de hypothalamus speelt in de regulering van het vegetatieve zenuwstelsel en de homeostasis ook al jaren bekend. Regulering van de vegetatieve (autonome) functies geschiedt op twee verschillende manieren; door middel van hormonen en door middel van zenuwvezels. Het hypothalamische-hypofysaire systeem is de plek in het lichaam waar beide systemen functioneel-anatomisch aan elkaar gekoppeld zijn. Hier komt langs neurale of langs humorale weg informatie binnen over het milieu interieur en uit de vegetatieve organen. Hier vindt ook interactie plaats met de hogere centra van het animale zenuwstelsel. Van hieruit bestaat enerzijds contact met het hormonale systeem, anderzijds dalen van hieruit zenuwvezels af naar hersenstam en ruggenmerg. De hypothalamus als spin in het web van het autonome zenuwstelsel. Wat verder opvalt is dat de meeste chakra neuropeptiden ook een functie als neurotransmitter hebben. Misschien dat de functie van de individuele chakra neuropeptiden nog niet in alle gevallen helemaal overeenkomen met de functies van de chakra’s. Maar juist over de rol als neurotransmitter van deze neuropeptiden en van neurotransmitters in het algemeen is het laatste woord nog niet gezegd. Elke maand verschijnen er meer artikelen in wetenschappelijke bladen met nieuw ontdekte functies. Wat wel bekend is, is dat er receptoren zijn gevonden voor deze neuropeptiden in heel het lichaam zowel perifeer als centraal. Het zal slechts een kwestie van tijd zijn voor weer nieuwe functies van de chakra neuropeptiden beschreven worden. Hierdoor zal de relatie tussen de functie van de chakra’s en de neuropeptiden in de toekomst duidelijker worden. De acupunctuurpunten, die gekoppeld zijn aan de chakra’s, zijn vrijwel allemaal de bekendere, meest gebruikte en meest succesvolle punten. We zien natuurlijk de kardinaalpunten van de wondermeridianen en veel Luo-punten. De meeste punten hebben ook allemaal een erg breed werkingsgebied. Dit is te verklaren uit de brede functies van de chakra’s. Wanneer de functie van het chakra duidelijker en specifieker is, komt naar voren dat de acupunctuurpunten, die bij deze chakra’s horen, een specifiekere werking hebben. Wanneer gekeken wordt naar het Thymus-, Hiel-, Kruin-, Keel-, Hart- en Zonnevlecht chakra.is dit ook te zien. Het hoogste, de beide hand- en de beide schouderchakra’s hebben een heel algemene
werking en zijn dan ook gekoppeld aan hele algemene punten zoals Di4, Ma36 en Ga34. Deze chakra’s zijn ook vaak de onderliggende diepe verstoring die aan een andere verstoring ten grondslag ligt. Een andere verklaring voor het vrijwel ontbreken van een relatie zien we in het eerste en laagste chakra (stuitchakra). Een verstoring op emotioneel gebied is zo aspecifiek en veel voorkomend dat een relatie met het acupunctuurpunt nauwelijks aantoonbaar is.

Conclusie

Alhoewel een relatie tussen een functie van een chakra, een neuropeptide en een acupunctuurpunt soms moeilijk te leggen is, blijken er toch veel relaties te vinden te zijn en denk ik dat het gros van de relaties de tand des tijd wel zal kunnen doorstaan. De toekomst zal ons hierbij alleen maar helpen. Door wetenschappelijk onderzoek zal er meer bekend worden over de functie van de chakra’s, de functie van de neuropeptiden en waarschijnlijk ook van de indicaties van de verschillende acupunctuurpunten. Het is in ieder geval een begin en mogelijk de eerste aanzet tot een westerse verklaring van de acupunctuurpunten.

Literatuurlijst

1. An Outline of Chinese Acupuncture (1975)

2. Bernards JA, Bouman LN (1996): Fysiologie van de mens (6e druk).

3. Hydra A, Koudstaal PJ, Roos RAC (1994): Neurologie.

4. Maciocia G (1989): The Foundations of Chinese Medicine.

5. Nguyen van Nghi (1974): Pathogenese und Pathologie der Energetik in der Chinesischen Medizin.

6. Van der Molen C (1999): Acupunctuur Leer- en Handboek van de Praktische Acupunctuur (4e druk).

7. Veenstra M (2000): Goudse Academie juli 2000: Alles draait om Ritmen

8. Veenstra M(1985): Basisprincipes

9. Veenstra M(2001): Gouds Academie juni 2001: Techniek om perifere projecties vast te stellen.

10. West JB (1990): Best and Taylor’s Physiological Basis of Medical Practice (12th edition)

Oeps

Helaas is deze pagina niet meer beschikbaar of verplaatst.

 

Keer terug naar de homepage of kies een pagina uit het menu.

 

Voorkom verhoging van de consultprijs
met 21% BTW per 1 januari 2013

Kom nu in Aktie

De Tweede Kamer heeft vlak voor de zomervakantie ingestemd met het btw plichtig maken van alle complementair werkende artsen.

Teken de petitie online op
http://www.petities.nl/petitie/acupunctuurarts-geen-btw-wel-big

Goede redenen om geen BTW op het toedienen van acupunctuur te heffen zijn onder meer:

  • Praktisch niet uitvoerbaar: De regeling plaatst de belastinginspecteur op de stoel voor het beoordelen wat medisch handelen betreft en wat daarbuiten zou vallen. Daarmee is de regeling de facto niet uitvoerbaar. De belastingdienst is niet geëquipeerd tot het beoordelen van de oordelen van de behandelende artsen in deze. Invoering leidt tot verzwaring van de taken van de belastinginspectie met navenante meerkosten (zonder dat daar feitelijk meeropbrengsten tegenover staan.)

  • Verhoging administratieve lasten: De extra BTW-administratie die de introductie tot gevolg heeft leidt tot extra lasten bij de zorgverleners. Dit is in strijd met het uitgangspunt tot verlichting van administratieve lasten in de zorg te komen. Behoudens de BTW zullen ook deze extra kosten ten laste van de patiënten komen.

 

  • Geen besparing: In het Lente-akkoord wordt gesproken van 65 miljoen euro extra BTW opbrengsten. Deze berekening klopt niet. Enerzijds verdampt deze voorziene opbrengst in de verschuiving naar substitutiebehandelingen en BTW verrekeningen. Anderzijds worden voorziene opbrengsten meer dan teniet gedaan door verhoging van de kosten in de zorg.

 

  • Toegankelijkheid van de zorg: Het belasten van de zorg met BTW maakt deze zorg voor honderd-duizenden patiënten onbereikbaar. Klassenzorg neemt toe als direct gevolg van de BTW heffing.

 

  • Kosten in de zorg nemen toe: Patiënten zullen bij gebrek aan toegang tot de effectieve zorg deze substitueren voor, met name medicatie, vergoed vanuit de basiszorg. De meeste medicatie zijn berucht voor hun bijwerkingen met navenante additionele zorgbehoeften. De kosten in de basiszorg zullen hierdoor substantieel toenemen. De arbeidsuitval en kosten arbeidsuitval zullen hierdoor eveneens toenemen.

 

  • Juridisch niet haalbaar, doorslag: De BTW heffing staat op gespannen voet met het Europees recht. Op basis van het gelijkheidsbeginsel zou invoering ertoe leiden dat ca. 50% van de totale zorg onder de BTW heffing zal vallen. Hiermee is in de uitwerking van de plannen volledig geen rekening gehouden. Het zou leiden tot vergaande administratieve consequenties, zo niet chaos, bij de zorginstellingen.

 

  • Kwaliteitsvermindering zorgverlening: De introductie van BTW draagt bij aan de afbreuk van de zorgstructuur. De introductie raakt met name de BIG beroepsbeoefenaren die de behandelingen toedienen met een zekerheid van kwaliteit en controle (onder meer klacht- en tuchtrecht). Het verschuiven van gezondheidskundige verzorging van de mens van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren naar ongekwalificeerde "beroepsbeoefenaren" is onverenigbaar met de beleidsuitgangspunten en schadelijk voor de volksgezondheid.

 

   Voor een optimale benutting van de kostenbesparingen en kwaliteitstoename die de nog niet gereguleerde behandelingen in de zorg kunnen opleveren pleiten wij ervoor dat specifieke behandelingen in de reguliere zorg en vergoedingensystemen worden opgenomen. Als voorbeeld noemen wij hiervoor chiropractie en acupunctuur. Van beide behandelingen is objectief vastgesteld dat deze als bewezen effectief beschouwd dienen te worden. (Ondermeer door de Wereld Gezondheids Organisatie en Internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten zoals Cochrane).

 

   Voor acupunctuur is in internationaal onderzoek alsmede bij onderzoek in Nederland vastgesteld dat deze een substantiële besparing in de eerste lijn zorg betekent. Met jaarlijks meer dan 85.000.000 consulten in de eerste lijnzorg, leidt een dergelijke kostenbesparing tot een veel belangrijker ontlasting van het zorgbudget dan heffing van BTW, die immers tot verzwaring van de lasten leidt. Opnemen van acupunctuur in de BIG, met navenante registratie en de integratie in opleidingen en nascholingen alsmede registratie is een belangrijke stap in deze. Een dergelijk politiek besluit zal publiek breed worden gedragen, de patiënt daadwerkelijk meer centraal stellen, de kwaliteit van de zorg bevorderen en op de kosten van de zorg besparen. (Bron:

http://artrosezorg.nl/index.php?q=node/108

   )

Privacy verklaring

Ik respecteer uw privacy en behandel uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk en uitsluitend ten behoeve van het bieden van de door u gevraagde zorg.

Hiervoor vraag ik u diverse persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Het verwerken van deze gegevens is nodig om u te kunnen voorzien van de gevraagde zorg.

Persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:

 • (Ras)
 • (Godsdienst of levensovertuiging)
 • (Seksuele leven)
 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Website

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van mijn website bijgehouden middels Google Analytics. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van Dokter Veenstra. Deze informatie kan ik niet herleiden tot een individuele bezoeker, dit betekent dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

IK heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en ben ook gebonden aan mijn beroepsgeheim. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Ook voor overleg met de huisarts of verwijzer.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Uw NAW gegevens worden digitaal uitgewisseld met de apotheker zodat die mijn recepten kan verwerken en de door mij voorgeschreven medicatie kan leveren.

Vrijwel altijd wordt gebruik gemaakt van een van de drie hierna genoemde apothekers; Apotheek Denijs  Gent (B), Sonnen Apotheke Emmerich (D) of Hahnemann Apotheek Heilo (NL).

Welkom op de site van Dokter Veenstra,

arts voor acupunctuur en homeopathie in Nijmegen.dokter Veenstra

 “Ik ben dokter Robert Veenstra en ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 ben ik afgestudeerd als arts. Daarna ben ik mij verder gaan specialiseren in acupunctuur en homeopathie. Hiervoor heb ik een 3-jarige opleiding van de Nederlandse Arts Acupunctuur Vereniging (NAAV) gevolgd.

Daarna heb ik praktijkervaring opgedaan bij dokter Veenstra sr. in Schijndel. Daar ben ik opgeleid in de ooracupunctuur,  auriculo medicinae. Na vier jaar ben ik mijn eigen praktijk in Nijmegen gestart. Inmiddels werk ik alweer twaalf jaar als arts voor acupunctuur en homeopathie."

Vergoeding

Dokter Veenstra is BIG geregistreerd arts en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Arts Acupunctuur Vereniging (NAAV). Hierdoor wordt uw behandeling (geheel of gedeeltelijk) vergoed door uw ziektekostenverzekering. Vergoeding vindt meestal plaats uit de aanvullende polis. Het heeft dan geen invloed op uw eigen risico. Bij sommige verzekeraars krijgt u een vergoeding uit het basispakket. Meer informatie over tarieven en vergoedingen.

Dokter Veenstra heeft veel ervaring met de behandeling van hoofdpijn, eczeem en maag- en darmklachten. Ook voor de behandeling van ADHD, hooikoorts, astma, reuma, hyperventilatie, depressie, psychische klachten, slaapstoornissen en vermoeidheid kunt u bij dokter Veenstra terecht.

Kinderen en baby's

Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen en baby's slaat de behandeling van dokter Veenstra vaak goed aan. Zelfs wanneer onduidelijk is waar de klachten vandaan komen, zoals bij hele jonge kinderen, kan dokter Veenstra de oorzaak achterhalen en de problemen verhelpen. Meer informatie over homeopathie bij kinderen.

Behandeling

Tijdens het eerste consult neemt de dokter eerst de klachten met u door. Vervolgens wordt uw energieveld onderzocht met behulp van ooracupunctuur (auriculo medicinae). Met deze methode kijkt de dokter naar verstoringen in uw energieveld. Deze verstoringen zorgen bijvoorbeeld voor blokkades, waardoor uw energie (qi) niet goed meer kan stromen. Geblokkeerde energie leidt tot klachten. Dokter Veenstra kan deze blokkades opheffen met homeopathie of acupunctuur.

Homeopathie

Dokter Veenstra schrijft meestal een homeopathisch middel voor. "Het voordeel van een homeopathisch middel is dat je met weinig interventies de energie kan versterken en herstellen. In mijn praktijk zie ik voornamelijk chronische klachten. Dan is homeopathie de meest effectieve behandeling. Niet alleen bij chronische klachten maar ook bij de meeste acute klachten heb ik voorkeur voor een homeopathische behandeling. Dit komt omdat ook bij de meeste acute klachten (symptomen) een onderliggende - vaak al langer bestaande - oorzaak aanwezig is.   

Het homeopathisch middel dat ik voorschrijf, is een constitutie middel. Dit is een middel dat bij de patiënt als persoon past, zowel qua klachten als karakter. Dit middel past dus heel goed bij je en dit zorgt ervoor dat de klachten verdwijnen. Het succes van de behandeling ligt in het voorschrijven van het juiste homeopathische middel."

Acupunctuur

Vaak wordt een homeopathische behandeling gecombineerd met acupunctuur. Vooral (sub)acute klachten reageren heel sterk op acupunctuur. De dokter plaatst op bepaalde plekken op het lichaam tijdelijk een paar zeer dunne naaldjes of stimuleert met een laserapparaat de acupunctuurpunten. Daar voelt u vrijwel niets van. Door de acupunctuurbehandeling wordt de energieblokkade opgeheven, waardoor uw klachten zullen verminderen. Dit effect is vaak direct voelbaar.

Voedingsintolerantietest

Er is een duidelijke relatie tussen voeding en bepaalde ziektebeelden. Wat voor de een gezonde voeding is, kan voor de ander gezondheidsklachten geven. Tijdens het eerste consult bekijkt dokter Veenstra of er sprake is van een bepaalde voedingsintolerantie. Dit doet hij met technieken uit de ooracupunctuur. Hiermee kan hij nauwkeurig aangeven, waar uw lichaam niet goed op reageert. Als er sprake is van een voedingsintolerantie krijgt u een dieetadvies. Dit houdt in dat u tijdelijk bepaalde voeding niet of in mindere mate mag gebruiken.

Effect van de behandeling

Acupunctuur en homeopathie beïnvloeden de energie van de mens. Daarmee wordt het psychische, emotionele èn lichamelijke herstel bevorderd. Met als resultaat dat de klachten verminderen en tenslotte zullen verdwijnen. Dit effect is er niet na een paar dagen. ‘Wie voor mijn behandelwijze kiest, zal een traject moeten afleggen van een paar maanden. De klachten zijn meestal ook niet van vandaag op morgen ontstaan. De klachten bouwen zich langzaam op in het lichaam. Het duurt daarom ook even, voordat het lichaam alles weer hersteld heeft en er blijvend herstel optreedt. Het voordeel van mijn behandeling is dat het een langdurig en blijvend resultaat oplevert.”

Het aantal behandelingen dat u nodig heeft, is afhankelijk van de ernst van uw klachten. “Mijn ervaring is dat zes behandelingen - verspreid over anderhalf jaar - meestal afdoende zijn. Vaak merkt u na twee behandelingen al flinke vermindering van uw klachten. Dit motiveert om met de behandeling door te gaan."

Informatie en afspraak maken

Voor meer informatie kunt u op de website verder lezen onder het kopje informatie. U kunt natuurlijk ook de dokter bellen om met hem uw klachten te bespreken en voor het maken van een afspraak. Dokter Veenstra is van maandag t/m donderdag bereikbaar op het volgende nummer: (M) 06 420 89 789. “Mocht ik niet direct in de gelegenheid zijn om u direct te woord te staan, dan kunt u altijd een boodschap op mijn voicemail inspreken. Zodra ik in de gelegenheid ben, bel ik u terug.”

Bereikbaarheid

De praktijk van dokter Veenstra is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer. De praktijk bevindt zich op 6 minuten loopafstand van het station. Met de auto kunt u voor de deur (betaald) parkeren. Uitgebreide routebeschrijving.